Fonde & puljer

Danske Medier rådgiver om fonde og puljer, som medlemmer har mulighed for at søge. I overblikket her har vi samlet de vigtigste informationer om diverse puljer samt Dagspressens Fond og Bladudgiverfonden. 

Redaktionel produktionsstøtte
Redaktionel produktionsstøtte kan søges af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder.

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Læs de nuværende betingelser for at modtage redaktionel produktionsstøtte.

Ansøgningsfristen for redaktionel produktionsstøtte for 2022 er 1. oktober 2021 kl.12.00.
Innovationspuljen
Der er ydes tilskud til etablering af nyhedsmedier og udvikling af nyhedsmedier fra innovationspuljen på 20 mio. kr.

Etableringsstøtte

Etableringsstøtte kan søges til etablering af et nyhedsmedie, der skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum, og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder.

Læs mere om etableringsstøtten.

Innovationsstøtte

Udviklingsstøtte kan søges af virksomheder, der ønsker at udvikle et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur.

Læs mere om udviklingsstøtten.

Ansøgningsfrist: Der er to årlige ansøgningsfrister – i januar og august. Den endelige ansøgningsfrist er 12. august 2021 kl. 12.00.
Bladpuljen
Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade.

Tilskuddets formål er at bidrage til demokratisk debat samt kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet.

Bladpuljen yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer mindst to gange årligt. Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold er

  • af almennyttig eller humanitær karakter, eller
  • inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion


Læs mere om bladpuljen her. Ansøgningsfrist for støtte for 2022 er 3. februar 2022 kl.12.00.
Saneringsstøtte
Medienævnet kan bevilge saneringsstøtte til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse.

Trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er kriseramte, kan søge saneringsstøtte.

Læs mere her. Der kan ansøges hele året.

Dagspressens Fond

Dagspressens Fond yder støtte til dagsbladsrelevant uddannelse, forskning eller videnskabeligt arbejde med henblik på dagspressens virksomhed eller almennyttige formål eller almennyttige formål f.eks. undervisningsmæssigt til fremme af kendskabet til den danske dagspresse. 

Der uddeles midler én gang årligt i november og frist for ansøgning i 2022 er 1. oktober. 

Foreningen Bladudgiverfonden

Foreningen Bladudgiverfonden har til formål at støtte projekter, der tjener til ”højnelse af reklamens og markedsføringens standard og anseelse i Danmark og til aktiviteter til gavn for den danske private mediebranche”. Der kan ske udlodning dels til konkrete, enkeltstående projekter og dels til bredere aktiviteter, men der kan ikke forventes støtte til fremme af enkelte virksomheders projekter.

Hvordan søger man?

  • Skriv en kortfattet projektbeskrivelse på højst to A4-sider
  • Skriv en ligeledes kortfattet beskrivelse af, hvordan ansøgningen bidrager til formålet
  • Opsæt et gennemarbejdet budget

Ansøgninger kan sendes til mail@danskemedier.dk

Der er desværre ikke mulighed for at give begrundelse for afslag. 

Bestyrelse:

  • Jens Nicolaisen, Sjællandske Medier (formand)
  • Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert
  • Bjarne W. Munck, Berlingske Media
  • Elisabeth Halmø, Bonnier Publications

Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier (observatør)
Mads Brandstrup, Danske Medier (observatør)

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev