Ansættelse

Ansættelsesbevis - budoverenskomst for provinsen

For ansættelse omfattet af budoverenskomst for provinsen mellem Danske Medier Arbejdsgiver og 3F. 

Ansættelsesbevis - bude i provinsen mellem 15-18 år

For ansættelse af unge bude mellem 15-18 år om fattet af budoverenskomsten for provinsen mellem Danske Medier Arbejdsgiver og 3F.

Ansættelsesbevis - bude i provinsen under 15 år

For ansættelse af unge bude i provinsen under 15 år. 

Normalkontrakt

For ansættelse af journalister omfattet af overenskomsten mellem Dansk Journalist forbund og Danske Medier Arbejdsgiver.

Fratrædelse

Tro- og loveerklæring om ret til G-dage

Vedrørende dagpengegodtgørelse for ledighedsdage ved fratrædelsen.

Praktik og elever

Praktikaftale 2017-2020 (gammel ordning)

Aftale om praktiktjeneste for journalister. Aftalen er udarbejdet i henhold til uddannelsesaftalen mellem Danske Medier Arbejdsgiver og Dansk Journalistforbund. 

Praktikaftale 2017-2020 (ny ordning)

Aftale om praktiktjeneste for journalister. Aftalen er udarbejdet i henhold til uddannelsesaftalen mellem Danske Medier Arbejdsgiver og Dansk Journalistforbund.

Uddannelsesaftale

Uddanelsesaftale indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser. 

Ferie

Aftale om ferieoverførsel

Ansøgning om afholdelse af feriefridage

Erklæring om samtykke til anvendelse af eFeriekort

Kompensation for ikke afholdte feriefridage - fratrådte medarbejdere

Sygdom

Sygdom, tro- og love erklæring

Konflikt og Arbejdsnedlæggelse

Konfliktunderstøttelse - principper for opgørelse af tab

Navneliste til arbejdsnedlæggelser

Navneliste over deltagere i overenskomststridig konflikt.

Øvrige

Anfægtelsesskema

Anmodning om oplysninger vedrørerende tidsforbug og distrikter.