Herunder har vi samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål inden for GDPR. Har du spørgsmål til GDPR, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Hvad er GDPR?

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) er en lov, der trådte i kraft 25. maj 2018. Databeskyttelsesforordningen træder i stedet for tidligere persondatalovgivning og har til formål at sikre, at EU medlemsstaterne har stort set ensartede regler for behandling af personoplysninger.

Hvilken betydning har GDPR for min virksomhed?

Databeskyttelsesforordningen tager udgangspunkt i de samme principper og betingelser, som kendes fra de tidligere gældende persondataregler. Databeskyttelsesforordningen medfører dog en række nye eller strengere regler, som gælder for både dataansvarlige og databehandlere, og dermed også alle medlemmer af Danske Medier.

En af de nye regler er, at den dataansvarlige og databehandleren skal være i stand til at dokumentere, at lovgivningen overholdes. Ved besøg fra de relevante databeskyttelsesmyndigheder er det altså ikke nok, at reglerne overholdes, det skal også kunne dokumenteres, at reglerne overholdes. Dette indebærer helt konkret, at både dataansvarlige og databehandlere skal kunne dokumentere;

  1. Hvilke oplysninger der behandles?
  2. Hvordan de behandles?
  3. Hvorfor de behandles?

Hvor finder jeg hjælp til det praktiske arbejde?

Danske Medier har udarbejdet en række vejledninger og skabeloner, der beskriver, hvordan det er muligt at gribe det praktiske arbejde med databeskyttelsesforordningen an, hvordan du arbejder med databehandleraftaler og generelt sikrer, at din virksomhed overholder dokumentationskravet.

Har du spørgsmål til GDPR, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Christina Moshøj
Seniorkonsulent, cand.jur.

cm@danskemedier.dk
Mobil: 51 50 26 44
Dir. nr: 33 97 42 61