Herunder har vi samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål inden for databehandling. Har du spørgsmål til behandling af data, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Persondata og den journalistiske undtagelse

Behandling af personoplysninger, der udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, er generelt undtaget fra databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven.


Dette betyder i praksis, at den behandling af personoplysninger, der foretages udelukkende i journalistisk øjemed f.eks. i forbindelse med journalistens udarbejdelse af artikler eller research ikke skal opfylde de mange krav og pligter, der følger af databeskyttelsesreglerne.


Reglerne om behandlingssikkerhed og krav om databehandler (hvis man anvender en ekstern til at behandle personoplysninger) finder dog fortsat anvendelse.


Undtagelsen findes i databeskyttelseslovens § 3, stk. 8. Samme bestemmelse indeholder en række andre undtagelser, der er knyttet til mediernes redaktionelle behandling af personoplysninger, herunder lov om massemediernes informationsdatabaser. Undtagelserne er dog ikke ubetinget, og det er derfor vigtigt, at medierne er opmærksomme på undtagelsernes rækkevidde og de særlige krav, der skal opfyldes for at være undtaget fra reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Christina Moshøj
Seniorkonsulent, cand.jur.

cm@danskemedier.dk
Mobil: 51 50 26 44
Dir. nr: 33 97 42 61