Herunder har vi samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål inden for persondata og markedsføring. Har du spørgsmål til persondata og markedsføring, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Gælder persondataloven også når jeg behandler personoplysninger til brug i markedsføring?

Ja, når personoplysninger behandles i markedsføringsøjemed, skal reglerne i såvel databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven som markedsføringsloven overholdes.

Er det tilladt at videregive oplysninger indeholdt i en kundedatabase til et socialt medie, så du kan foretage markedsføring på et socialt medie?

Det vil komme an på en konkret vurdering og afhænger af, hvilke oplysninger der er tale om. Det spiller bl.a. en afgørende rolle, om kunderne er blevet oplyst om, at der vil ske videregivelse til f.eks. Facebook til brug for markedsføring, og om de har afgivet et samtykke til videregivelsen, hvor dette er påkrævet.

Christina Moshøj
Seniorkonsulent, cand.jur.

cm@danskemedier.dk
Mobil: 51 50 26 44
Dir. nr: 33 97 42 61