Herunder har vi samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål inden for personoplysninger. Har du spørgsmål til personoplysninger, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). En personoplysning omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en person, også selvom det vil kræve kendskab til eksempelvis personens cpr-nummer. En oplysning er altså også en personoplysning, selv om den først kombineret med andre oplysninger, kan henføres til en fysisk person.

Eksempler: Navn, fødselsdag, adresse, e-mail adresse, foto, cpr-nummer, familieforhold, civilstatus, helbredsoplysninger, lønforhold, lokationsdata, oplysninger om at den registrerede foretrækker indhold om sport eller parforhold.

Personoplysninger er i databeskyttelsesreglerne opdelt i to hovedkategorier – almindelige og følsomme oplysninger. Oplysninger om civilstatus og lønforhold er eksempler på almindelige personoplysninger, hvorimod oplysninger om helbred er omfattet af begrebet følsomme personoplysninger.

Et kundenummer eller medlemsnummer vil f.eks. også være en personoplysning, hvis der er mulighed for at oplysningen kan føres tilbage til den pågældende person. En IP-adresse vil også være en personoplysning, når det er muligt ud fra IP-adressen alene eller kombineret med andre oplysninger at identificere en person.

Hvor længe er det tilladt at opbevare personoplysninger?

Dette vil altid komme an på det konkrete tilfælde. Nogle personoplysninger kan opbevares meget længe, hvorimod andre personoplysninger skal slettes inden for en kort frist. 

Opbevaringstiden afhænger i høj grad af, til hvilket formål oplysningerne er blevet indsamlet, samt i hvilket omfang det er nødvendigt at opbevare oplysningerne.

Er en cookie en personoplysning?

Ja, en cookie er en lille datafil der kan lagres på en enhed som f. eks. en computer, tablet eller smartphone og benyttes ofte som en onlineidentifikator, så det er muligt at genkende en bruger (eller rettere enheden) mellem forskellige besøg og på forskellige websites. Det er f. eks. tilfældet ved målretning af annoncer.

Onlineidentifikatorer defineres jf. databeskyttelsesforordningen som persondata, og cookies vil derfor i den sammenhæng også være omfattet af reglerne for behandling af persondata.

Bemærk: Selv om en cookie ikke anvendes som onlineidentifikator eller på anden vis indeholder persondata, så er cookies stadig omfattet af Cookies-bekendtgørelsen, der kræver et informeret forudgående samtykke.

Christina Moshøj
Seniorkonsulent, cand.jur.

cm@danskemedier.dk
Mobil: 51 50 26 44
Dir. nr: 33 97 42 61