Ansættelseskontrakten udgør den individuelle regulering af ansættelsesforholdet. Du er som arbejdsgiver forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt, hvis din medarbejders ansættelsesforhold varer mere end 1 måned, og hvis vedkommende arbejder mere end 8 timer i gennemsnit om ugen. Ansættelseskontrakten skal foreligge i underskrevet form af begge parter senest 1 måned efter ansættelsens begyndelsestidspunkt. Ved manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, kan medarbejderen være berettiget en godtgørelse. Godtgørelsesniveauet afhænger af om den manglende ansættelseskontrakt, eller den manglende oplysning i ansættelseskontrakten, har haft konkret betydning for medarbejderen, og kan derfor spænde mellem alt fra 1.000 kr. og op til 20 ugers løn. Du skal være opmærksom på, at der som tillæg til enkelte overenskomster, fremgår en skabelon til en ansættelseskontrakt. Det kan i nogle tilfælde være et overenskomstkrav, at skabelonen anvendes direkte, mens den i andre blot udgør inspiration. DMA ligger derforuden inde med skabeloner til brug for særlige ansættelsesformer, som kan downloades her.

Hvad er du som arbejdsgiver forpligtet til at oplyse medarbejderen om i ansættelseskontrakten?

Medarbejderen har krav på at blive oplyst om alle væsentlige vilkår af betydning for dennes ansættelsesforhold. Dette omfatter som minimum:

 • Identitet – navn og adresse på medarbejderen og arbejdsgiveren (Ikke arbejdsgiver privat)
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Stillingsbeskrivelse – en beskrivelse af det arbejde der skal udføres eller en angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed
 • Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Opsigelsesvarsel
 • Lønoplysninger
 • Arbejdstid
 • Overenskomster eller andre aftaler, der har betydning for reguleringen af ansættelsesforholdet.
 Har du spørgsmål til ansættelse, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 
 1.  
 2.  
Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50