En god ansættelsessamtale kræver god forberedelse. Heri ligger en afklaring af den rette profil til stillingen, en grundig læsning af ansøgning, CV mv. samt overvejelser omkring, hvilke yderligere områder, der er væsentlige at få afklaret under selve samtalen. Du kan med fordel have forberedt spørgsmål evt. med udgangspunkt i konkrete arbejdsmæssige situationer, som er særegne for netop den stilling der ønskes besat. Et godt råd er at bruge lidt ekstra tid på ansættelsesprocessen, da dette giver de bedste forudsætninger for, at få valgt den helt rigtige kandidat til stillingen.  

Har du spørgsmål til ansættelse, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Hvad må du som arbejdsgiver ikke spørge om til ansættelsessamtalen?

Du skal være opmærksom på, at du risikerer at betale en godtgørelse, hvis du spørger ind til de forkerte ting under ansættelsessamtalen. Lovgivningen og overenskomster indeholder regler om, hvilke karakteristika du ikke må spørge til og tillægge vægt ved samtalen. Du skal derfor undgå spørgsmål vedrørende;

  • Race
  • Hudfarve
  • Religion eller tro
  • Politisk anskuelse
  • Seksuel orientering
  • Alder
  • Handicap
  • National-, social-, eller etnisk oprindelse.

Derudover må du ikke spørge ind til ansøgerens generelle helbredstilstand eller tillægge ansøgerens graviditet, eller ønske herom, vægt i forbindelse med udvælgelsen.

Har du spørgsmål til ansættelse, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43