En overenskomst er en aftale om løn- og arbejdsvilkår, der som udgangspunkt er indgået af en arbejdsgiverorganisation på den ene side og en fagforening på den anden. Af overenskomsten vil ofte fremgå medarbejderens berettigede mindstebetaling, regler om pension, ferie, særlig opsparing, arbejdstid og barsel samt særregler for overenskomstens dækningsområde. I Danmark har vi ikke en generel lønmodtagelov. Det er derfor i mange sammenhænge overenskomsten, der på generelt plan, udgør reguleringen af medarbejderens ansættelsesforhold. Brud på en overenskomst kan medføre en fagretslig behandling af sagen, som i sidste instans vil skulle behandles ved Arbejdsretten, underlagt det særlige bodssystem.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening forhandler overenskomsterne med de danske dagblades personalegrupper. Vores  medlemskreds består af næsten alle dagbladene samt en række andre medie-, trykkeri- og distributionsselskaber.

Hvordan ved jeg, hvilke medarbejdere, der er er omfattet af hvilke overenskomster?

Overenskomsterne er ofte inddelt efter medarbejderens fag- eller erhvervsområde. Hos DMA vil vi kunne hjælpe med at henvise til de konkrete overenskomster, som du skal være opmærksom på for netop de medarbejdere, du har ansat. Vores overenskomster finder du her.

Har du spørgsmål til overenskomster, kontakt en af vores sagsbehandlere på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43