Ofte er det via stillingsopslaget, at der for første gang stiftes kontakt mellem dig og din kommende medarbejder. Det er derfor vigtigt, hvordan arbejdspladsen og den konkrete stilling præsenteres heri. Stillingsopslaget kan bruges til at beskrive de kvaliteter I søger i en kommende medarbejder, og hvilke forventninger I har til medarbejderen. Du skal dog være opmærksom på, at der er begrænsninger i forhold til de krav I kan stille i stillingsopslaget.  

Hvad må du som arbejdsgiver ikke skrive i et stillingsopslag?

Det følger af ligebehandlingsloven, at du som udgangspunkt ikke må annoncere efter medarbejdere af et bestemt køn. Du er ligeledes, efter forskelsbehandlingsloven, afskåret fra at annoncere efter medarbejdere ud fra følgende;

  • Alder
  • Social baggrund
  • Etnisk oprindelse
  • Seksuel orientering
  • Politisk overbevisning

Sprogkrav kan i visse tilfælde anerkendes, men vi anbefaler generelt, at man anvender disse med forsigtighed.

Har du spørgsmål til ansættelse, kontakt en af vores sagsbehandlere. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Foto: Thomas Tolstrup

Hans Henrik Christiansen
Advokat (L)

hhc@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 40 55 23 40
Dir. nr.: 33 97 42 79

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50