En bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet, og det er den mest indgribende sanktion en arbejdsgiver har over for en medarbejder. Det skyldes bl.a., at arbejdsgiveren ved en bortvisning ikke er forpligtet til at iagttage medarbejderens opsigelsesvarsel. Medarbejderen står derfor i løbet af kort tid uden indtægt og vil derudover kunne få karantæne fra sin a-kasse, hvis bortvisningen er berettiget. Derfor er adgangen til at bortvise en medarbejder snæver. For at kunne bortvise en medarbejder, skal han eller hun ’væsentligt have misligholdt’ sit ansættelsesforhold. Det er dermed en forudsætning, at medarbejderen selv har handlet på en sådan måde, at han eller hun har givet anledning til, at arbejdsgiveren kan gennemføre en bortvisning. Du kan som arbejdsgiver ikke bortvise en medarbejder udelukkende med henvisning til egne forhold i virksomheden. De forhold, som kan give anledning til en bortvisning, kan ikke beskrives udtømmende. Vi anbefaler derfor, at du retter henvendelse til os, inden du foretager en bortvisning af en medarbejder.

Skal medarbejderen have modtaget en advarsel forud for en bortvisning?

Fordi en bortvisning kan have store konsekvenser for medarbejderen, vil tvivlen om en bortvisnings berettigelse ofte komme medarbejderen til gode. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver har tilstrækkeligt grundlag at bortvise medarbejderen på. Det er i denne forbindelse, at en advarsel kan komme i spil. Hvis du er i tvivl, om du har tilstrækkelig grundlag for en bortvisning, så har du mulighed for suspendere medarbejderen i en given periode, så forholdene kan undersøges tilstrækkeligt inden bortvisningen sker.
Det skal bemærkes, at en advarsel normalt er en forudsætning for bortvisning. Der kan dog forekomme tilfælde, fx tyveri fra eller vold på arbejdspladsen, hvor en bortvisning kan være helt berettiget, uden at der foreligger en forudgående advarsel.

Har du spørgsmål vedrørende bortvisninger, kontakt vores sagbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43

Foto: Thomas Tolstrup

Hans Henrik Christiansen
Advokat (L)

hhc@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 40 55 23 40
Dir. nr.: 33 97 42 79