under construction
 

Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål, som vi modtager i forbindelse med ansættelser. Du er som medlem altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til en konkret sag.

Hvad kan jeg risikere at skulle betale i godtgørelse, hvis jeg har foretaget en usaglig opsigelse af en medarbejder?

Medarbejderens godtgørelse for en usaglig opsigelse vurderes ud fra flere forskellige parametre. Den vil blandt andet afhænge af, om medarbejderen er funktionær, om medarbejderen er overenskomstdækket, medarbejderens anciennitet samt om medarbejderen er særligt beskyttet. Vi anbefaler, at du tager kontakt til DMA for at få en vurdering af, hvilket godtgørelseskrav du kan blive mødt af i det konkrete tilfælde.

Skal medarbejderen have modtaget en advarsel forinden en bortvisning?

Da en bortvisning kan have store konsekvenser for medarbejderen, vil tvivlen om en bortvisnings berettigelse ofte komme medarbejderen til gode. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver har tilstrækkeligt grundlag at bortvise medarbejderen på. Det er i denne forbindelse, at en advarsel kan komme i spil. Hvis du er i tvivl, om du har tilstrækkelig grundlag for en bortvisning, så har du mulighed for suspendere medarbejderen i en given periode, så forholdene kan undersøges tilstrækkeligt inden bortvisningen sker.
Det skal bemærkes, at en advarsel normalt er en forudsætning for bortvisning. Der kan dog forekomme tilfælde, fx tyveri fra eller vold på arbejdspladsen, hvor en bortvisning kan være helt berettiget, uden at der foreligger en forudgående advarsel.

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50