Når du ønsker at opsige en medarbejder, skal du være særligt opmærksom på, at opsigelsen skal være saglig. Da det er dig som arbejdsgiver, der opsiger medarbejderen, skal du kunne begrunde opsigelsen og kunne dokumentere, at den er saglig. En saglig opsigelse skal afspejle de faktiske forhold, og den skal kunne begrundes i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Vi anbefaler derfor, at du altid tager kontakt til DMA, hvis du står over for, at skulle opsige en medarbejder.

Hvilke forhold danner grundlag for saglig opsigelse?

Virksomhedens forhold

De forhold omkring virksomheden, som kan danne grundlag for en saglig opsigelse, kan ikke opgøres udtømmende. Der skal derudover tages yderligere forholdsregler, hvis der tale om en særligt beskyttet medarbejder. Følgende forhold omkring virksomheden, vil dog som regel kunne danne grundlag for en saglig opsigelse:

  •  Besparelser og rationaliseringer

For at kunne opsige en medarbejder med henvisning til besparelse, skal du kunne dokumentere fx en nedgang i din virksomheds indtægter. Der skal derudover bestå et rimeligt forhold mellem nedgangen i indtægterne og den økonomiske vinding, som virksomheden vil kunne opnå som følge af afskedigelsen.

  • Organisationsændringer og omstruktureringer

Ved en opsigelse begrundet i organisationsændringer og omstruktureringer er det vigtigt, at du overvejer, om vedkommende kan omplaceres til en anden ledig stilling i virksomheden.

  • Nedskæringer/arbejdsmangel

Hvis en opsigelse begrundes med nedskæringer eller arbejdsmangel, må disse forhold ikke være af ganske kortvarig karakter. Du skal her være opmærksom på, at der vil kunne rejses tvivl om en opsigelses saglighed, hvis stillingen kort tid efter en afskedigelse, besættes på ny under

Medarbejderens forhold

På tilsvarende vis, som for virksomhedens forhold, så kan de forhold hos medarbejderen, der kan danne grundlag for en saglig opsigelse, ikke opgøres udtømmende. Her har du dog mulighed for at læse lidt om, hvad du skal have for øje, hvis du ønsker at opsige en medarbejder på baggrund af følgende forhold

  • Sygdom

Sygdom er som udgangspunkt en lovlig fraværsgrund. Medarbejderens længerevarende sygdom kan dog danne grundlag for en saglig opsigelse. Du har derudover mulighed for lettere at kunne løfte bevisbyrden for en saglig opsigelse, ved at indføre 120-dages reglen i medarbejderens ansættelsesbevis. På denne måde kan du opsige medarbejderen med et forkortet varsel på 1 måned, hvis denne har mere end 120 dages sygdom inden for en periode på 12 måneder.  

  • Manglende kvalifikationer og kompetencer

Forholdene på virksomheden kan ændre sig, og opgaver som medarbejderen før foretog sig, kan falde bort. Som arbejdsgiver skal du undersøge, om medarbejderne kan omplaceres og varetage andre opgaver. En udfordring vil her være, at medarbejderne ikke har de kvalifikationer eller kompetencer, som skal til for at løfte de nye opgaver, og at vedkommende måske heller ikke kan opnå disse kvalifikationer på trods af kortere eller længere efteruddannelse. I sådanne tilfælde vil medarbejderen kunne opsiges med henvisning til de manglende kundskaber.

  • Kollegiale samarbejdsvanskeligheder

Du skal være opmærksom på, at det kan være svært at løfte bevisbyrden for, at en opsigelse begrundet i medarbejderens samarbejdsvanskeligheder, er saglig. Du skal her kunne dokumentere, at medarbejderen hverken kan eller vil ændre sin adfærd. Opsigelsens saglighed vil derfor ofte afhænge af, at medarbejderen forud for opsigelsen har været indkaldt til samtale og/eller har modtaget en advarsel for den uønskede adfærd.

Har du spørgsmål vedrørende opsigelse, kontakt vores sagbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43

Foto: Thomas Tolstrup

Hans Henrik Christiansen
Advokat (L)

hhc@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 40 55 23 40
Dir. nr.: 33 97 42 79