Når du opsiger en medarbejder, er du forpligtet til at overholde dennes opsigelsesvarsel. Omvendt er en medarbejder, der opsiger sin stilling hos dig, forpligtet til at overholde sit, ofte kortere, opsigelsesvarsel. Med andre ord, så kan en opsigelse af et ansættelsesforhold, som oftest ikke ske fra den ene dag til den anden. Opsigelsesvarslers længde vil ofte fremgå af den, for ansættelsesforholdet gældende overenskomst, af medarbejderens ansættelsesbevis eller af funktionærloven.

Har du spørgsmål vedrørende opsigelsesvarsler, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43

Foto: Thomas Tolstrup

Hans Henrik Christiansen
Advokat (L)

hhc@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 40 55 23 40
Dir. nr.: 33 97 42 79