Danske Medier rådgiver i spørgsmål om ophavsret, både i sager om medlemmernes brug af andres tekster, lyd og billeder og i sager om udnyttelse af mediernes indhold.

Herunder har vi samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål inden for ophavsret. Har du spørgsmål til ophavsret, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Vi har glemt at få tilladelse til at bruge et billede/foto. Hvad kan fotografen kræve?

Såfremt brugen af billedet udgør en krænkelse af fotografens ophavsret, kan fotografen kræve et ”rimeligt vederlag” for udnyttelsen efter ophavsretslovens regler. Rimeligt vederlag svarer til det, der er et sædvanligt honorar på området. I nogle tilfælde kan fotografen også kræve erstatning for tab samt godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Hvad gør vi hvis en nyhedstjeneste linker til flere af vores artikler, og kan vi forhindre det?

Ja, nyhedstjenestens gentagne og systematiske udnyttelse af mediets indhold vil normalt være i strid med ophavsretslovens og markedsføringslovens regler.

Hvornår skal vi have tilladelse til at gengive kunstværker?

Gengivelse af kunstværker i medierne kræver som udgangspunkt tilladelse fra kunstneren eller den, der varetager dennes rettigheder. Ophavsretsloven indeholder dog nogle fribrugsregler, der fx giver mulighed for at gengive kunstværker i forbindelse med omtale af dagsbegivenheder i aviser og tidsskrifter.

Har du spørgsmål til ophavsret, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Holger Rosendal
Chefjurist, cand.jur.

hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir. nr: 33 97 42 32