Overenskomster

Her finder du alle vores overenskomster, som kan downloades. Ønsker du at bestille trykte eksemplarer, bedes du sende en mail til dma@mediearbejdgiverne.dk. De trykte eksemplarer er gratis. 

Funktionæroverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat 2020-2023

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst gældende fra 1. marts 2020 til 28. februar 2023. 

Overenskomster mv. mellem Danske Medier Arbejdsgiver og Dansk Journalistforbund 2020-2023

Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund har efter forhandling mellem parterne indgået overenskomster for 2020-2023. I den samlede overenskomst findes der derudover bl.a. protokollat vedrørende ferieoverførsel, aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret redaktionelt stof samt praktikantaftale.

Overenskomstens kapitler kan downloades separat gennem nedenstående links: 

 • Fællesoverenskomst
  Mellem DMA og Dansk Journalistforbund.

 • Berlingske
  Mellem DMA og Dansk Journalistforbund.

 • Politiken og Ekstra Bladet
  Mellem DMA for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Politikens og Ekstra Bladets medarbejderforeninger.

 • Jyllands-Posten
  Mellem DMA for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten.

 • Kristeligt Dagblad
  Mellem DMA for A/S Kristeligt Dagblad og Dansk Journalistforbund.

 • Dagbladenes Bureau
  Mellem DMA for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund.

 • “24 timer”
  Mellem DMA for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund.

 • Ritzaus Bureau
  Mellem DMA for Ritzaus Bureau A/S og Dansk Journalistforbund.

 • Wunderkind Media
  Mellem DMA for Wunderkind ApS og Dansk Journalistforbund.

Overenskomst mellem 3F København og Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Bladkompagniet A/S 2020-2023

Overenskomsten er gældende for returassistenter og distributionsassistenter i København. 

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2020-2023

Overenskomsten omfatter medarbejdere over 18 år, beskæftiget med distribution i hovedstadsområdet. Rumænsk og engelsk udgave følger. 

Budoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fælles Fagligt Forbund 2020-2023

Overenskomsten omfatter bude over 18 år, beskæftiget med distribution i hele landet, bortset fra postnumre under 3000 samt 3460, 3500 og 3520.

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe 2020-2023

Overenskomsten omfatter medarbejdere over 18 år beskæftiget ved pakning, rengøring, budtjeneste og kantinearbejde på dagblade og ved pakkerier i provinsen.

Overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Metalarbejderforbund, Dansk El-Forbund 2017-2020

Dansk udgave

Overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Metalarbejderforbund/ Dansk El-Forbund 2017-2020.

Den Grafiske overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Grakom arbejdsgivere, HK/Privat og 3F Industri 2020-2023

Den Grafiske overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Grakom arbejdsgivere, HK/Privat og 3F Industri 2020-2023.

De unge bude i provinsen 2017-2020

Pixi udgave

De unge bude i provinsen 2017 – 2020.

Praktikantaftale

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende aftale om løn- og arbejdsvilkår for journalistpraktikanter for de i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner.