Overenskomster

Her finder du alle vores overenskomster, som kan downloades. Ønsker du at bestille trykte eksemplarer, bedes du sende en mail til dma@mediearbejdgiverne.dk. De trykte eksemplarer er gratis. 

Funktionæroverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat 2017 til 2020

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst gældende fra 1. marts 2017 til 28. februar 2020. Overenskomsten bliver ikke trykt.

Overenskomster ml. mellem Danske Medier Arbejdsgiver og Dansk Journalistforbund 2017-2020

Fællesoverenskomsten

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst til afløsning af overenskomsten indgået den 10. marts 2017.

Berlingske

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst for Berlingske Media A/S.

Politiken og Ekstra Bladet

Mellem Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Politikens og Ekstra Bladets medarbejderforeninger er – efter forhandling mellem parterne – indgået følgende overenskomst til afløsning af overenskomsten indgået den 11. februar 2000.

Jyllands-Posten

Mellem DDFF for JP/Politikens Hus A/S og DJ for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere.

Kristeligt Dagblad

Mellem Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for A/S Kristeligt Dagblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om lønog arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere.

Dagbladenes Bureau

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere hos Dagbladenes Bureau.

"24 timer"

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomstfor ”24 timer”.

Ritzaus Bureau

Mellem DMA for Ritzaus Bureau A/S og Dansk Journalist forbund er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår for journalister i Ritzaus Bureau.

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2017-2020

Dansk udgave

Overenskomsten omfatter medarbejdere over 18 år, beskæftiget med distribution i hovedstadsområdet.

Engelsk udgave

This collective agreement shall cover employees over the age of 18 who are engaged in distribution in the Copenhagen Metropolitan Area.

Polsk udgave

This collective agreement shall cover employees over the age of 18 who are engaged in distribution in the Copenhagen Metropolitan Area.

Rumænsk udgave

This collective agreement shall cover employees over the age of 18 who are engaged in distribution in the Copenhagen Metropolitan Area.

Budoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F 2017-2020

Dansk udgave

Overenskomsten omfatter bude over 18 år, beskæftiget med distribution i hele landet, bortset fra postnumre under 3000 samt 3460, 3500 og 3520.

Engelsk udgave

This collective agreement shall cover employees over the age of 18 who are engaged in distribution in all parts of Denmark with the exception of postcodes up to 3000 plus 3460, 3500 and 3520.

Rumænsk udgave

This collective agreement shall cover employees over the age of 18 who are engaged in distribution in all parts of Denmark with the exception of postcodes up to 3000 plus 3460, 3500 and 3520.

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Dansk udgave

Overenskomsten omfatter medarbejdere over 18 år beskæftiget ved pakning, rengøring, budtjeneste og kantinearbejde på dagblade og ved pakkerier i provinsen.

Overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Metalarbejderforbund/ Dansk El-Forbund 2017-2020

Dansk udgave

Overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Metalarbejderforbund/ Dansk El-Forbund 2017-2020.

Den Grafiske overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Grakom arbejdsgivere, HK/Privat og 3F Industri

Dansk udgave

Den Grafiske overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Grakom arbejdsgivere, HK/Privat og 3F Industri 2020-2023.

De unge bude i provinsen 2017-2020

Pixi udgave

De unge bude i provinsen 2017 – 2020.

Wunderkind Media 2018-2020

Mellem DMA for Wunderkind ApS og Dansk Journalistforbund er der indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for journalistiske medarbejdere. Overenskomsten dækker således det journalistiske arbejde uanset medie eller udgivelsesform, der udføres for Wunderkind ApS.

Praktikantaftale ny og gammel ordning

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende aftale om løn- og arbejdsvilkår for journalistpraktikanter for de i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner.