Tilføj din overskrift her

Overenskomster

Her finder du alle vores overenskomster, som kan downloades. Ønsker du at bestille trykte eksemplarer, bedes du sende en mail til dma@mediearbejdgiverne.dk. De trykte eksemplarer er gratis. 

Funktionæroverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat 2017 til 2020

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst gældende fra 1. marts 2017 til 28. februar 2020. Overenskomsten bliver ikke trykt.

Overenskomster mv. mellem Danske Medier Arbejdsgiver og Dansk Journalistforbund 2020-2023

Fællesoverenskomsten

Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund har efter forhandling mellem parterne indgået fælles overenskomst for 2020-2023. I den samlede overenskomst findes der derudover bl.a. protokollat vedrørende ferieoverførsel, aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret redaktionelt stof samt praktikantaftale.

Overenskomsten indeholder individuelle aftaler for følgende medier, som kan downloades separat gennem nedenstående links: 

 • Berlingske
  Mellem DMA og Dansk Journalistforbund.

 • Politiken og Ekstra Bladet
  Mellem DMA for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Politikens og Ekstra Bladets medarbejderforeninger. 

 • Jyllands-Posten
  Mellem DMA for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten.

 • Kristeligt Dagblad
  Mellem DMA for A/S Kristeligt Dagblad og Dansk Journalistforbund.

 • Dagbladenes Bureau
  Mellem DMA for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund.

 • “24 timer”
  Mellem DMA for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund.

 • Ritzaus Bureau
  Mellem DMA for Ritzaus Bureau A/S og Dansk Journalistforbund.

 • Wunderkind Media
  Mellem DMA for Wunderkind ApS og Dansk Journalistforbund.

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2020-2023

Overenskomsten omfatter medarbejdere over 18 år, beskæftiget med distribution i hovedstadsområdet. Rumænsk og engelsk udgave følger. 

Budoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F 2017-2020

Dansk udgave

Overenskomsten omfatter bude over 18 år, beskæftiget med distribution i hele landet, bortset fra postnumre under 3000 samt 3460, 3500 og 3520.

Engelsk udgave

This collective agreement shall cover employees over the age of 18 who are engaged in distribution in all parts of Denmark with the exception of postcodes up to 3000 plus 3460, 3500 and 3520.

Rumænsk udgave

This collective agreement shall cover employees over the age of 18 who are engaged in distribution in all parts of Denmark with the exception of postcodes up to 3000 plus 3460, 3500 and 3520.

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe 2020-2023

Dansk udgave

Overenskomsten omfatter medarbejdere over 18 år beskæftiget ved pakning, rengøring, budtjeneste og kantinearbejde på dagblade og ved pakkerier i provinsen.

Overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Metalarbejderforbund/ Dansk El-Forbund 2017-2020

Dansk udgave

Overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Metalarbejderforbund/ Dansk El-Forbund 2017-2020.

Den Grafiske overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Grakom arbejdsgivere, HK/Privat og 3F Industri 2020-2023

Dansk udgave

Den Grafiske overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Grakom arbejdsgivere, HK/Privat og 3F Industri 2020-2023.

De unge bude i provinsen 2017-2020

Pixi udgave

De unge bude i provinsen 2017 – 2020.

Praktikantaftale ny og gammel ordning

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende aftale om løn- og arbejdsvilkår for journalistpraktikanter for de i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner.