Udstedelse af pressekort

Hvem udstedes pressekort til?

Pressekort udstedes til medlemmer, der har journalistik eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigelse, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om et hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage.

Pressekort udstedes efter Rigspolitichefens ”Kundgørelse II nr. 7” af 15. april 1998 og er oprindeligt primært et redskab til brug for journalisters arbejde med rets- og politireportage.

Kort udstedes af Dansk Journalistforbund, Danske Medier og af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer.

Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP) udsteder pressekort til andre med journalistik som hovedbeskæftigelse, bl.a. til medlemmer af Den Udenlandske Presseforening i Danmark og til udenlandske journalister, hvis forbund er tilknyttet International Federation of Journalists (IFJ). Pressekortene fremtræder som udstedt af FDP.

Pressekort udstedt af FDP har en løbetid på 3 år ad gangen.

Hvad er prisen for et pressekort?

Nyudstedelse og fornyelse koster kr. 250,00.

Faktura fremsendes ved modtagelse af denne ansøgning, og kortet vil blive sendt til ansøgeren, når indbetalingen er registreret.

OBS: Betaling kan IKKE ske kontant.

Sådan bestiller du et pressekort

Udfyld nedenstående ansøgningsblanket og indsend den til pressekort@danskemedier.dk med vedhæftet portrætfoto, hvis du ønsker at bestille et pressekort eller forny et eksisterende.

Levering af mit pressekort

Kortet leveres normalt indenfor 12 arbejdsdage, fra bestillingen er modtaget.

Hastelevering – maks. 6 arbejdsdage – koster 475 kr. Hvis hastelevering ønskes, skal det anføres på ansøgningen.

Hent ansøgningsblanket her

Nyt pressekort

Fornyelse af pressekort

Pressekort og personoplysninger

Ved indsendelse af bidrag eller indstillinger til en hæderspris sker der registrering og behandling af personoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Foto: Thomas Tolstrup

Charlotte Andkjær
Administrativ koordinator 

ca@danskemedier.dk
Dir. tlf: 33 97 42 83