Hvis din medarbejder har samarbejdsvanskeligheder med øvrige kollegaer eller kunder, ikke formår at løfte sine opgaver eller konsekvent møder for sent, bør du overveje at give medarbejderen en advarsel. En advarsel er en del af den række af ansættelsesretlige sanktioner, en arbejdsgiver kan gøre brug af, hvis en medarbejder udviser en angribelig adfærd. Det er dog vigtigt at afklare, hvilken ansættelsesretlig sanktion, der er den rette for den pågældende situation. Hvis der blot er tale om en mindre forseelse, kan en påtale være tilstrækkelig, hvorimod medarbejdernes voldelige adfærd, som udgangspunkt ville kunne berettige en øjeblikkelig bortvisning.

En advarsel anvendes i det tilfælde, hvor det forventes, at medarbejderen kan og vil rette op på den problematiske adfærd. En advarsel kan derudover udgøre et bærende element i vurderingen af, om en medarbejder er sagligt opsagt.   

Hvordan kan advarsler gives?

Der er som udgangspunkt ikke nogen formkrav til en advarsel. Vi anbefaler dog, at den udformes skriftligt. På denne måde kan advarslen udgøre et bevis i en eventuel efterfølgende opsigelses- eller bortvisningssag. Det bør så vidt muligt tilstræbes, at medarbejderen indkaldes til et møde, hvor advarslen gives og underbygges af en mundtlig forklaring. Det bør sikres, at advarselsskrivelsen underskrives på mødet, eller at der udarbejdes et mødereferat som sendes pr. e-mail til medarbejderen.

Har du spørgsmål vedrørende advarsler, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43

Foto: Thomas Tolstrup

Hans Henrik Christiansen
Advokat (L)

hhc@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 40 55 23 40
Dir. nr.: 33 97 42 79