under construction
 

Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål, som vi modtager. Du er som medlem altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til en konkret sag.

Hvornår må/skal jeg indkalde medarbejderen til sygefraværssamtale?

Du har pligt til at indkalde din medarbejder til en sygefraværssamtale, som skal afholdes inden udgangen af 4. sygeuge. Medarbejderen skal indkaldes med et rimeligt varsel, hvilket typisk vil være et par dage. Sygefraværssamtalen kan afholdes telefonisk eller pr. mail, hvis medarbejderen grundet sygdom ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du har derudover mulighed for at indkalde en medarbejder til en sygeværssamtale, hvis denne har et atypisk- eller hyppigt sygefravær. Indkaldelsen skal også her ske med et rimeligt varsel. 

Min virksomhed skal flytte adresse. Skal denne ændring varsles over for mine medarbejdere?

Hvis din virksomhed modtager et varsel om konflikt, skal du straks tage kontakt til DMA. Dette gælder også, hvis du ikke på forhånd har modtaget et konfliktvarsel, men oplever arbejdsnedlæggelser på din virksomhed. Du bedes her oplyse om baggrunden for arbejdsnedlæggelsen, og hvornår den startede samt antallet af strejkende medarbejdere fordelt på forbund.

Hvordan kan en advarsel afgives?

Der er som udgangspunkt ikke nogen formkrav til en advarsel. Vi anbefaler dog, at den udformes skriftligt. På denne måde kan advarslen udgøre et bevis i en eventuel efterfølgende opsigelses- eller bortvisningssag. Det bør så vidt muligt tilstræbes, at medarbejderen indkaldes til et møde, hvor advarslen gives og underbygges af en mundtlig forklaring. Det bør sikres, at advarselsskrivelsen underskrives på mødet, eller at der udarbejdes et mødereferat som sendes pr. e-mail til medarbejderen.    

Må jeg føre kontrol med mine medarbejders færden via GPS?

Det er ikke forbudt at føre kontrol med dine medarbejdere via GPS. Der skal dog tages visse forholdsregler inden sådanne procedurer kan indføres. Du skal fx orientere dine medarbejdere om, at pågældende kontroltiltag praktiseres i virksomheden. Dette kan gøres via personalebogen. Medarbejderen skal her informeres om formålet med kontrolforanstaltningen, og dette formål skal være sagligt. Ydermere skal du være opmærksom på, at der er en varslingsperiode på 8 uger.

Hvad skal jeg gøre, hvis en fagforening varsler konflikt mod min virksomhed?

Hvis din virksomhed modtager et varsel om konflikt, skal du straks tage kontakt til DMA. Dette gælder også, hvis du ikke på forhånd har modtaget et konfliktvarsel, men oplever arbejdsnedlæggelser på din virksomhed. Du bedes her oplyse om baggrunden for arbejdsnedlæggelsen, hvornår den startede samt antallet af strejkende medarbejdere fordelt på forbund.