Hvis din virksomhed ikke er dækket af en overenskomst, kan en fagforening kræve, at virksomheden indgår overenskomst med fagforeningen. Dette kan enten ske ved, at virksomheden melder sig ind i en arbejdsgiverorganisation (fx DMA), der har overenskomst med fagforeningen, eller ved at virksomheden indgår overenskomst direkte med fagforeningen (tiltrædelses- eller virksomhedsoverenskomst). Hvis virksomheden modsætter sig dette, kan fagforeningen varsle konflikt.

Under overenskomstens anvendelsesperiode er arbejdsgiver og lønmodtager underlagt en fredspligt, der som udgangspunkt medfører et forbud mod at konflikte.

Hvad skal du gøre, hvis en fagforening varsler konflikt mod din virksomhed?

Hvis din virksomhed modtager et varsel om konflikt, skal du straks tage kontakt til DMA. Dette gælder også, hvis du ikke på forhånd har modtaget et konfliktvarsel, men oplever arbejdsnedlæggelser på din virksomhed. Du bedes her oplyse om baggrunden for arbejdsnedlæggelsen, hvornår den startede samt antallet af strejkende medarbejdere fordelt på forbund.

Har du spørgsmål vedrørende konflikt, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Danske Medier

Pia Rude Truelsen
Overenskomstchef, advokat (L)

prt@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 21 37 10 52
Dir. nr.: 33 97 42 50

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43

Foto: Thomas Tolstrup

Hans Henrik Christiansen
Advokat (L)

hhc@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 40 55 23 40
Dir. nr.: 33 97 42 79