Som arbejdsgiver er du underlagt visse begrænsninger i forhold til håndteringen af dine medarbejderes personoplysninger. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger forudsætter medarbejderens samtykke hertil.

Som udgangspunkt må du behandle de personoplysninger, som medarbejderen selv har afgivet til brug for ansættelsesforholdet. Det er fx en forudsætning for at kunne udbetale medarbejderen løn, at du har og må anvende vedkommendes kontonummer. Du har ligeledes ret til at angive og offentligøre en medarbejders navn og stilling på arbejdspladsens hjemmeside. Derimod kræver det medarbejderens udtrykkelige samtykke, hvis du ønsker at tilføje medarbejderens billede til hjemmesiden.

Dette er blot et lille udpluk af de forpligtelser, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når det kommer til anvendelsen af dine medarbejderes personoplysninger. Vi anbefaler, at du generelt forholder dig til de nye regler som følge af GDPR, og at du tager kontakt til DMA, hvis du har konkrete spørgsmål.

Må du føre kontrol med dine medarbejderes færden via GPS?

Det er ikke forbudt at føre kontrol med dine medarbejdere via GPS. Der skal dog tages visse forholdsregler inden sådanne procedurer kan indføres. Du skal fx orientere dine medarbejdere om, at pågældende kontroltiltag praktiseres i virksomheden, hvilket skal ske inden for en varslingperiode på 8 uger. Dette kan gøres via personalebogen. Medarbejderen skal her informeres om formålet med kontrolforanstaltningen, og dette formål skal være sagligt. Ydermere skal du være opmærksom på, at der er en varslingsperiode på 8 uger.

Har du spørgsmål til persondata, kontakt vores sagbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor. 

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43