Din medarbejder har ret til lovligt fravær fra arbejdspladsen ved sygdom. Medarbejderen har dog pligt til at melde sig syg. Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvornår/hvordan sygemeldingen skal ske. Som oftest vil dette fremgå af ansættelseskontrakten eller af personalehåndbogen. Som arbejdsgiver kan du kræve dokumentation for sygdommen. Det kan enten være i form af en tro- og loveerklæring, en friattest eller en mulighedserklæring. Husk at du selv, i samarbejde med medarbejderen, skal udfylde 1. del af mulighedserklæringen.

Hvorvidt medarbejderen er berettiget løn under sygdom, afhænger blandt andet af, om denne er funktionær- eller overenskomstansat. Hvis du betaler sygeløn til en sygedagpengeberettiget medarbejder, har du ret til refusion af sygedagpengesatsen efter udløbet af arbejdsgiverperioden (de første 30 sygedage). Du skal huske hurtigst muligt at anmelde sygdom til kommunen.

Hvornår må/skal du indkalde medarbejderen til sygefraværssamtale?

Du har pligt til at indkalde din medarbejder til en sygefraværssamtale, som skal afholdes inden udgangen af 4. sygeuge. Medarbejderen skal indkaldes med et rimeligt varsel, hvilket typisk vil være et par dage. Sygefraværssamtalen kan afholdes telefonisk eller pr. mail, hvis medarbejderen grundet sygdom ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du har derudover mulighed for at indkalde en medarbejder til en sygeværssamtale, hvis denne har et atypisk- eller hyppigt sygefravær. Indkaldelsen skal også her ske med et rimeligt varsel. 

Har du spørgsmål vedrørende sygdom, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43