Det ses ofte, at en stillings indhold ændres i løbet af et ansættelsesforhold. Dette kan enten skyldes forhold i virksomheden eller forhold hos den pågældende medarbejder. Som arbejdsgiver har du ret til at indføre vilkårsændringer i din medarbejders ansættelsesforhold. Du skal dog overholde forskellige forholdsregler alt efter, om vilkårsændringen er væsentlig eller ej. 

Hvis der er tale om en vilkårsændring som ligger inden for stillingens indhold, vil du som følge af din ledelsesret, kunne pålægge medarbejderen denne med et kort og passende varsel. Væsentlige vilkårsændringer skal derimod varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel. Du kan tage kontakt til DMA, hvis du er i tvivl om en vilkårsændring er væsentlig eller ej og om længden herom. 

Min virksomhed skal flytte adresse. Skal denne ændring varsles over for mine medarbejdere?

Det vil ikke i alle tilfælde være en væsentlig vilkårsændring, at din virksomhed og dermed medarbejderens faste arbejdssted skifter adresse. Det afhænger blandt andet af, om adresseændringen medfører, at medarbejderen får væsentlig forøget transporttid og/eller transportomkostninger.

Har du spørgsmål vedrørende vilkårsændringer, kontakt vores sagsbehandler på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Pi Aaen
Overenskomstkonsulent

paa@mediearbejdsgiverne.dk
Mobil: 30 43 33 13
Dir. nr.: 33 97 42 43