Markedsføring & abonnement

Markedsføringsloven gælder for enhver handling, der foretages i erhvervsmæssig øjemed, og fastlægger rammerne for virksomheders og offentlige myndigheders markedsføringsaktiviteter – såvel i relation til forbrugerne som til andre erhvervsdrivende.

Herunder har vi samlet nogle hyppigt stillede spørgsmål inden for markedsføring. Har du spørgsmål til markedsføringsret eller salg af abonnement, kan du skrive til os på mail@danskemedier.dk.

Hvilke krav gælder for markering af annoncørbetalt indhold?

Markedsføringslovens § 6, stk. 4 fastslår, at en erhvervsdrivende klart skal oplyse, hvis der er en kommerciel hensigt med en handelspraksis, herunder reklame, og heri ligger bl.a. et forbud mod skjult reklame.

I praksis betyder det, at modtageren klart skal kunne adskille reklamebudskaber fra redaktionelt indhold. Såfremt indholdet ikke er udformet som et traditionelt reklamebudskab fx en almindelig annonce, men i stedet kan forveksles med mediets øvrige redaktionelle indhold, skal der sker en tydelig markering af det kommercielle indhold.

Må vi forlænge en tilbudsperiode på en konkret deal?

Når tilbudsperioden på den enkelte deal udløber, vil det være vildledende og i strid med markedsføringsloven, hvis nedtællingen nulstilles og starter forfra.

Hvad gør sig gældende i forhold til at udsende tilbud pr. mail til nuværende og tidligere kunder?
Det er ulovligt at sende markedsføring til nuværende og tidligere kunder, medmindre kunderne forinden har givet deres samtykke hertil.

I visse situationer kan det undtagelsesvis være lovligt at sende tilbud til tidligere kunder, hvis en række betingelser er opfyldt.
Må et samtykkefelt være forhåndsafkrydset?
Nej, et gyldigt samtykke kræver, at der er tale om en frivillig, informeret og specificeret viljestilkendegivelse.

I praksis betyder det, at personen skal være klar over, at pågældende giver et samtykke til at modtage markedsføring pr. e-mail, og at det klart og tydeligt oplyses om, hvilke typer af produkter markedsføringen vil omhandle og hvem, der gives samtykke til. Samtykket skal også være udtryk for en frivillig og aktiv handling. Et samtykke, der er forhåndsafkrydset, vil af samme grund ikke være et gyldigt samtykke.
Hvad gør sig gældende i forhold til ”tip-en-ven funktioner”?

Hvis I som virksomhed skaber et incitament for, at en bruger tipper en ven, omfattes funktionen af markedsføringslovens krav om forudgående samtykke. Det betyder, at I skal sikre, at brugerens ven har givet et samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden. I modsat fald vil henvendelsen sendt via ”tip-en-ven funktionen” blive anset som spam.

Særligt for abonnementer

Har en forbruger fortrydelsesret, når denne køber et avisabonnement på internettet?

Forbrugeren har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, når abonnementsaftalen er indgået via fjernsalg f.eks. på avisens hjemmeside eller via telefon.

Hvad gør sig gældende i forhold til at ændre prisen på en kundes abonnement?

Dette afhænger af abonnementsvilkårene for den konkrete aftale. Prisændringer skal dog altid varsles over for kunden i god tid, så kunden har mulighed for at opsige sit abonnement, inden prisændringen træder i kraft.

Må et medie indgå abonnementsaftaler ved at henvende sig telefonisk til en forbruger?

Ja. Adgangen til at sælge abonnementer på trykte aviser, ugeblade og tidsskrifter er en særskilt undtagelse til det generelle forbud mod at foretage uanmodede telefoniske henvendelser til forbrugere med henblik på markedsføring og salg.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev