Mediejura

Danske Medier rådgiver om alle aspekter af medieetik og -jura, d.v.s. de regler, der vedrører den redaktionelle virksomhed, herunder om aktindsigt i forvaltningen og hos domstolene, freds- og ærekrænkelser, kildebeskyttelse, udtaleret og kæreadgang ved domstolene, og de vejledende regler for god presseskik.

Herunder har vi samlet nogle af hyppigt stillede spørgsmål inden for mediejura, der samtidigt viser bredden af spørgsmål, vores medlemmer søger råd til. Har du spørgsmål til mediejura, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Hvad gør sig gældende ift. at nævne navnet på en mindreårig, der er dømt for f.eks. terror?

Et medie må gerne nævne dømte personer ved navn, hvis mediet har en sagligt begrundet politik for omtale af dømte personer, der sikrer, at alle bliver behandlet ens, fx at mediet kun nævner navne på personer, der er idømt ubetinget fængselsstraf. Ved strafudmålingen er der taget højde for den dømtes alder. Mediet bør overveje, om omtale af den mindreårige ved navn i det konkrete tilfælde kan være i strid med god presseskik.

Hvad gør sig gældende i forhold til at bringe et billede af et par, der kysser i en park?

Det er som udgangspunkt lovligt at fotografere personer, der befinder sig på et frit tilgængeligt sted. Publicering af billedet i en redaktionel sammenhæng vil som udgangspunkt også være lovlig.

Hvornår har en kilde fået rimelig tid til at vende tilbage på spørgsmål?

Forelæggelse bør ifølge de vejledende regler for god presseskik ske således, at der gives den adspurgte ”rimelig tid” til at svare. Rimelig tid afgøres konkret og afhænger bl.a. af historiens væsentlighed og aktualitet, spørgsmålets omfang og om kilden er en privatperson eller en professionel kilde.

Hvem bærer ansvaret for en blog på mediets hjemmeside?

Debatindlæg skrevet af journalister eller andre professionelle til brug på et professionelt blogsite, der er tilknyttet et medie omfattet af Pressenævnets kompetence, kan sidestilles med en leder-/klummeartikel. Ansvaret for indlægget følger i så fald af medieansvarslovens regler. Kommentarer til indlægget vil derimod typisk være en del af den uredigerede debat, der ikke er omfattet af lovens ansvarsregler.

Har vi som medie et ansvar for debatten på vores hjemmeside eller på sociale medier?

Nej, redaktøren har ikke ansvar for den uredigerede debat, men ifølge de vejledende regler for god presseskik bør der offentliggøres synlige og klare retningslinjer for debatten samt gives effektiv adgang til at klage til mediet over indlæg.

Har en klager krav på, at vi sletter en gammel artikel om vedkommende?

Nej, klager har ikke krav på sletning af oplysninger, men redaktøren har ifølge de vejledende regler for god presseskik pligt til at forholde sig til, om adgangen til følsomme eller private oplysninger om klager i digitale medier bør begrænses gennem afindexering, anonymisering eller afpublicering. Svaret afhænger af oplysningernes relevans, herunder om omtalen vedrører en klagers offentlige rolle.

Kontakt

Holger Rosendal

hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir.: 33 97 42 32

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev