Ophavsret

Danske Medier rådgiver i spørgsmål om ophavsret, både i sager om medlemmernes brug af andres tekster, lyd og billeder og i sager om udnyttelse af mediers indhold.

Herunder har vi samlet nogle ofte stillede spørgsmål inden for ophavsret. Har du spørgsmål til ophavsret, kontakt vores fagmedarbejder på området nedenfor.

Vi har glemt at få tilladelse til at bruge et billede/foto. Hvad kan fotografen kræve?

Såfremt brugen af billedet udgør en krænkelse af fotografens ophavsret, kan fotografen kræve et ”rimeligt vederlag” for udnyttelsen efter ophavsretslovens regler. Rimeligt vederlag svarer til det, der er et sædvanligt honorar på området. I nogle tilfælde kan fotografen også kræve erstatning for tab samt godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Hvad gør vi hvis en nyhedstjeneste linker til flere af vores artikler, og kan vi forhindre det?

Ja, nyhedstjenestens gentagne og systematiske udnyttelse af mediets indhold vil normalt være i strid med ophavsretslovens og markedsføringslovens regler.

Hvornår skal vi have tilladelse til at gengive kunstværker?

Gengivelse af kunstværker i medierne kræver som udgangspunkt tilladelse fra kunstneren eller den, der varetager dennes rettigheder. Ophavsretsloven indeholder dog nogle fribrugsregler, der fx giver mulighed for at gengive kunstværker i forbindelse med omtale af dagsbegivenheder i aviser og tidsskrifter.

Hvordan kan vi indgå aftaler med sociale platforme og andre tjenester om vilkårene for brugen af vores indhold?

Danske Medier har arbejdet for den danske implementering af EU’s direktiv om ophavsret og i særdeleshed den såkaldte publishers’ right. Lovforslaget, der skal implementere direktivet, blev vedtaget af Folketinget den 3. juni 2021. En række af Danske Mediers medlemmer er efterfølgende gået sammen med andre aktører i mediebranchen om at stifte ‘Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation’, der skal varetage den nye rettighed og eventuelle forhandlinger med sociale platforme og tjenester. 

Kontakt

Holger Rosendal

hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir.: 33 97 42 32