Podcast_lovgivning
 

Podcast

Markedsføringsloven? Behandling af persondata? Pressenævn og medieansvarslov? Det er nogle af de områder, I som podcastere skal være opmærksomme på. 

Danske Medier modtager flere og flere henvendelser fra podcastere. Herunder har vi samlet nogle af spørgsmålene og svarene.

Sponsorer og reklamer

Hvordan kan vi være sikre på at overholde reglerne?

I en podcast er sponsorering og reklamer som hovedregel underlagt markedsføringsloven og kravet om reklameidentifikation

Forbrugerombudsmanden har fokus på, om markedsføringslovens regler bliver overholdt og kommer løbende med afgørelser. Det har også betydning for, hvordan I som podcastere bør forholde jer i praksis. Forbrugerombudsmanden kan desuden uddele bøder, såfremt reglerne ikke er overholdt.

Sponsor: Når det kommer til sponsorering, skal det skal være tydeligt, hvem podcasten er sponsoreret af. Der er regler for, hvad der som minimum skal til, før Forbrugerombudsmanden vurderer, at det er tilfældet. Markedsføringsloven kræver, at den kommercielle hensigt bag indslaget skal være tydelig for modtageren.
Forbrugerombudsmanden har fx fastslået, at ordet ‘sponsoreret’ kan anvendes, men anerkender i udgangspunktet ikke udtryk som ‘præsenteret af’ eller ‘i samarbejde med’ som ellers typisk anvendes af medier omfattet af radio- og fjernsynsloven i forbindelse med sponsorater.

Reklame: Hvis en annoncør har betalt jer for at nævne et bestemt produkt, er der tale om reklame, og det skal gøres klart for lytterne.

I begge tilfælde handler det altså om at gøre det tydeligt for lytteren, at der står en betalende virksomhed bag, men det kan gøres på flere måder og afhænger af konteksten.

Er der virksomheder, vi ikke må have som sponsor af vores podcast?

Podcast er som medie ikke omfattet af Radio- og tv-nævnets tilsyn og derved af de særlige reklameforbud, som nævnet administrerer. Der er dog stadig en række gældende regler, f.eks. forbuddet mod reklame for tobak

Må vi afholde konkurrencer i forbindelse med vores podcast?
I udgangspunktet er det lovligt at holde konkurrencer, men der er flere forhold, I skal være opmærksomme på.

Konkurrencer er omfattet af begrebet ’salgsfremmende foranstaltninger’ (markedsføringstilbud) og skal overholde markedsføringslovens § 6.

Det vil bl.a. sige, at forhold, som er væsentlige for jeres lytteres vurdering af tilbuddet om at deltage i konkurrencen, skal oplyses klart, men uden reklamerende anprisninger.

Pressenævn og medieansvarslov

Hvordan bliver vi omfattet af medieansvarsloven?
Der er ingen specielle krav til de emner, I beskæftiger jer med i podcasten, så længe I selv producerer indhold – og altså ikke kun viderebringer noget, andre har produceret.

For at blive omfattet af medieansvarsloven, skal podcasten dog være tilmeldt Pressenævnet, og det medfører, at I bl.a. skal overholde god presseskik.

I kan kontakte Danske Medier, hvis I overvejer, om det er en fordel for jer at være tilmeldt Pressenævnet og omfattet af medieansvarsloven.
Er det en fordel at være tilmeldt Pressenævnet?
Hvis jeres podcast er tilmeldt Pressenævnet, er den omfattet af medieansvarsloven, og det er der en række fordele ved. F.eks. vil I være bedre juridisk beskyttet, idet loven begrænser kredsen af personer – med tilknytning til jeres podcast-virksomhed – som kan holdes ansvarlige for indholdet i podcasten.

At være tilmeldt Pressenævnet giver jer også mulighed for at opnå fordele i forhold til håndtering af persondata. Se afsnit om ’Behandling af persondata’.

Behandling af persondata

Må vi opbevare personfølsomme oplysninger?
Ja, men kun hvis oplysningerne opbevares i en såkaldt ’redaktionel informationsdatabase’, som er tilmeldt Datatilsynet.

Det betyder bl.a., at kun ‘redaktionelle medarbejdere’ – altså medarbejdere, der arbejder direkte med indholdet i podcasten – må have adgang til oplysningerne.

Såfremt I bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføring og andre kommercielle aktiviteter, skal I overholde reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven (GDPR).

I kan kontakte Danske Medier, hvis I er i tvivl om, hvornår jeres behandling af personoplysninger er undtaget persondataforordningen.
Må vi bringe personoplysninger i vores podcast?
Det kommer i høj grad an på de konkrete oplysninger. Generelt er det sådan, at reglerne er mere lempelige for redaktionelle medier, hvor behandlingen foregår i journalistisk øjemed.

Men hvis I som podcastere skal komme ind under de mere lempelige regler, som mange redaktionelle medier opererer med, skal podcasten være tilmeldt både Pressenævnet og Datatilsynet som såkaldt ‘offentlig tilgængelig informationsdatabase‘.

Hvis I ikke er det, gælder de ”almindelige” regler i GDPR for jer ligesom for alle andre.

Ophavsrettigheder

Hvad kan vi gøre, hvis nogen bruger indhold fra vores podcast uden tilladelse?
Danske Medier beskytter medlemmers ophavsrettigheder – og rådgiver om, hvordan man bør forholde sig, hvis ens indhold er blevet misbrugt. Vi arbejder også proaktivt for at forhindre og stoppe misbrug af enhver art. Kontakt os derfor, hvis du oplever, at dit indhold bliver brugt uretmæssigt.

Der findes forskellige sites og apps, der trækker indhold fra åbne RSS-feeds. Det gælder f.eks. Google Podcast og iTunes eller Apple Podcast. Hvis I ikke ønsker, at jeres podcast skal kunne findes på tjenesterne, kan I blandt andre tekniske løsninger lægge jeres podcast bag et login.
Må vi bruge musik i vores podcast?

Musik er beskyttet af ophavsret, så I skal indhente tilladelse, før I spiller et nummer i jeres podcast. Godkendelse af rettigheder sker via forvaltningsselskaberne Koda og Gramex.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev