Presseetik

Medier og journalister skal være ekstra opmærksomme, når de skriver om selvmord og gidselsituationer eller dækker begivenheder live, som fx Fields-skyderiet. Det er nogle af hovedpunkterne i de opdaterede retningslinjer for god presseskik, som Dansk Journalistforbund og Danske Medier færdiggjorde i slutningen af 2023.

De presseetiske regler udgør grundlaget for redaktionelle mediers selvregulering og for Pressenævnets bedømmelse af, om medierne i konkrete sager har handlet i strid med god presseskik. Reglerne gælder for alle medier, der er omfattet af medieansvarsloven, og blev sidst justeret i 2013.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation, Danske Medier, DR og TV 2 færdiggjorde et opdateringsarbejde af retningslinjerne, som blev sat i gang i juni 2022.

Opdateringen har blandt andet ført til ændringer, der tager højde for brugen af kunstig intelligens, mediernes omtale af selvmord og selvmordsforsøg samt de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med mediernes dækning af sager om gidseltagning samt dækning af begivenheder i realtid – altså dækningen af begivenheder samtidig med, at de finder sted.

Retningslinjerne har været gældende på mediernes redaktioner siden 1. januar 2024, og Dansk Journalistforbund og Danske Medier har bedt Pressenævnet om at lægge de nye retningslinjer til grund for nævnets fremtidige sagsbehandling.

Pressenævnet

Pressenævnet træffer afgørelse i klager over artikler og udsendelser, der er bragt i medier, der er omfattet af medieansvarsloven.

Som medie er der samtidig en række fordele ved at være tilmeldt Pressenævnet.

Hvis jeres medie er tilmeldt Pressenævnet, er det omfattet af medieansvarsloven, og det er der en række fordele ved. F.eks. vil I være bedre juridisk beskyttet, idet loven begrænser kredsen af personer – med tilknytning til jeres medie-virksomhed – som kan holdes ansvarlige for indholdet i mediet.

Du kan læse mere på Pressenævnets hjemmeside eller kontakte vores fagmedarbejder på området.

Kontakt

Holger Rosendal

hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir.: 33 97 42 32

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev