Pressekort

Pressekort udstedes til medlemmer, der har journalistik eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigelse, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om et hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage.

Pressekort udstedes efter Rigspolitichefens ”Kundgørelse II nr. 7” af 15. april 1998 og er oprindeligt primært et redskab til brug for journalisters arbejde med rets- og politireportage.

Kort udstedes af Dansk Journalistforbund, Danske Medier og af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer.

Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP) udsteder pressekort til andre med journalistik som hovedbeskæftigelse, bl.a. til medlemmer af Den Udenlandske Presseforening i Danmark og til udenlandske journalister, hvis forbund er tilknyttet International Federation of Journalists (IFJ). Pressekortene fremtræder som udstedt af FDP.

Pressekort udstedt af FDP har en løbetid på 3 år ad gangen.

Sådan bestiller du et pressekort

For at ansøge om Pressekort, skal en af nedenstående formularer udfyldes, og underskrives via. Penneo. Er du ansat i en virksomhed, skal du angive din chef/leder som “medunderskriver”, for at kunne gennemføre ansøgningen. Husk derudover at vedhæfte et portræt, som kan bruges til pressekortet.

Ved spørgsmål kan du skrive til pressekort@danskemedier.dk

Ansøgningsblanket

Problemer med mails fra Penneo?

Nogle oplever problemer med at modtage mails fra Penneo. Hvis du mangler at modtage en mail fra Penneo, kan du med fordel læse og gennemføre nedenstående guide.

Pris og betaling

Nyudstedelse og fornyelse koster kr. 350,00.

Faktura fremsendes én gang månedligt ved udgangen af måneden. Ansøgninger sendt efter den 25. faktureres i efterfølgende måned.

OBS: Betaling kan ikke ske kontant.

Levering af pressekort

  • Kortet leveres normalt indenfor 12 arbejdsdage, fra bestillingen er modtaget.
  • Hastelevering på maks. 6 arbejdsdage koster 610 kr. 
  • Hvis hastelevering ønskes, skal det anføres på ansøgningen.

Pressekort og personoplysninger

Bemærk, at dine personoplysninger i ansøgningsskemaet indsamles og opbevares med henblik på, at vi kan behandle din ansøgning og udstede et pressekort. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Pressekortet som arbejdsredskab og de presseetiske regler

Pressekortet er et personligt arbejdsredskab. De privilegier og den særlige adgang, som pressekortet giver, gælder kun indehaveren.

Pressekortet giver som udgangspunkt adgang til passage igennem politiets afspærringer. Indehaveren skal under ophold inden for afspærringer rette sig efter politiets anvisninger, jf. cirkulære nr. 211 af 20. december 1995 om pressekort. Danske Medier opfordrer til, at man som indehaver altid udviser professionel omtanke ved færden på gernings- og ulykkessteder.

Medieansvarsloven bestemmer, at mediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik. Se nærmere om de vejledende regler for god presseskik herunder.

Kontakt

Annie Saugstrup
Executive Assistant
asa@danskemedier.dk

Dir.: 61 71 74 48 

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev