Pressekort

Pressekort udstedes til medlemmer, der har journalistik eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigelse, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om et hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage.

Pressekort udstedes efter Rigspolitichefens ”Kundgørelse II nr. 7” af 15. april 1998 og er oprindeligt primært et redskab til brug for journalisters arbejde med rets- og politireportage.

Kort udstedes af Dansk Journalistforbund, Danske Medier og af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer.

Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP) udsteder pressekort til andre med journalistik som hovedbeskæftigelse, bl.a. til medlemmer af Den Udenlandske Presseforening i Danmark og til udenlandske journalister, hvis forbund er tilknyttet International Federation of Journalists (IFJ). Pressekortene fremtræder som udstedt af FDP.

Pressekort udstedt af FDP har en løbetid på 3 år ad gangen.

Sådan bestiller du et pressekort

Udfyld ansøgningsblanket nedenfor og indsend den til pressekort@danskemedier.dk med vedhæftet portrætfoto, hvis du ønsker at bestille et pressekort eller forny et eksisterende.

Ansøgningsblanket

Pris og betaling

Nyudstedelse og fornyelse koster kr. 250,00.

Faktura fremsendes ved modtagelse af denne ansøgning, og kortet vil blive sendt til ansøgeren, når indbetalingen er registreret.

OBS: Betaling kan IKKE ske kontant.

Levering af pressekort

Kortet leveres normalt indenfor 12 arbejdsdage, fra bestillingen er modtaget.

Hastelevering – maks. 6 arbejdsdage – koster 475 kr. Hvis hastelevering ønskes, skal det anføres på ansøgningen.

Pressekort og personoplysninger

Bemærk, at dine personoplysninger i ansøgningsskemaet indsamles og opbevares med henblik på, at vi kan behandle din ansøgning og udstede et pressekort. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Pressekortet som arbejdsredskab og de presseetiske regler

Pressekortet er et personligt arbejdsredskab. De privilegier og den særlige adgang, som pressekortet giver, gælder kun indehaveren.

Pressekortet giver som udgangspunkt adgang til passage igennem politiets afspærringer. Indehaveren skal under ophold inden for afspærringer rette sig efter politiets anvisninger, jf. cirkulære nr. 211 af 20. december 1995 om pressekort. Danske Medier opfordrer til, at man som indehaver altid udviser professionel omtanke ved færden på gernings- og ulykkessteder.

Medieansvarsloven bestemmer, at mediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik. Se nærmere om de vejledende regler for god presseskik herunder.

Kontakt

Charlotte Andkjær
Administrativ koordinator

ca@danskemedier.dk
Dir.: 33 97 42 84