Pressenævnet

Pressenævnet træffer afgørelse i klager over artikler og udsendelser, der er bragt i medier, der er omfattet af medieansvarsloven.

Som medie er der samtidig en række fordele ved at være tilmeldt Pressenævnet.

Hvis jeres medie er tilmeldt Pressenævnet, er det omfattet af medieansvarsloven, og det er der en række fordele ved. F.eks. vil I være bedre juridisk beskyttet, idet loven begrænser kredsen af personer – med tilknytning til jeres medie-virksomhed – som kan holdes ansvarlige for indholdet i mediet.

Du kan læse mere på Pressenævnets hjemmeside eller kontakte vores fagmedarbejder på området.

Kontakt

Holger Rosendal

hrd@danskemedier.dk
Mobil: 522 27 11 10
Dir.: 33 97 42 32