Udskydelse af betalingsfrister for moms, skat m.v.

I håbet om lette presset på de danske virksomheders økonomi efter udbruddet af COVID-19 har regeringen
offentliggjort flere økonomiske hjælpepakker.

Som et led heri vedtog Folketinget den 17. marts 2020 lovforslag om midlertidig udskydelse af
betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat samt midlertidig udskydelse af
angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

I medfør af loven udskydes betalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag midlertidigt for
afregningsmånederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.

For små- og mellemstore virksomheder ændres betalingsfristerne som følger:

 • Betalingsfristen 11. maj 2020 rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni 2020 rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli 2020 rykkes til 10. november 2020

For store virksomheder ændres betalingsfristerne som følger:

 • Betalingsfristen 30. april 2020 rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj 2020 rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni 2020 rykkes til 30. oktober 2020

Det bemærkes, at det alene er betalingsfristerne der udskydes. Indberetningsfristerne forbliver uændret.

B-skat

Betalingsfristen for B-skatter for afregningsmånederne april og maj 2020 udskydes ligeledes på følgende
vis:

 • Betalingsfristen 20. april 2020 rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen for 20. maj 2020 rykkes til 21. december 2020

Moms

Loven hjemler derforuden mulighed for at udskyde betaling af moms, for herved at opnå en øget likviditet i
virksomheden.

Månedvis afregning
Betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt udskydes for marts, april og maj 2020. Betalingsfristen udskydes med 30 dage. Det betyder, at:

 • fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020
 • fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020
 • fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.

Kvartalsvis afregning

For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2.
kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms
halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1.
marts 2021.

Hvis virksomheden skal have moms tilbage, vil dette fortsat ske inden for de nuværende frister.

Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en
midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.

Danske Medier anbefaler, at man ligeledes søger rådgivning hos en revisor om de nye tiltag.

5760406-513
Tilbage
Danske Medier appellerer om midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne ikke bukker under, mens de løfter den vigtigste oplysningsopgave i årtier

De danske medier er som mange andre brancher stærkt udfordrede af coronakrisen. For flere medier risikerer de faldende annonceindtægter at få dramatiske og permanente økonomiske konsekvenser. Derfor appellerer branchen til regeringen om en midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne fortsat kan varetage deres opgave med at oplyse borgerne – både lokalt, regionalt og nationalt.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.