Ugeavisernes Årspris

Danske Medier har åbnet for indstillingerne til Ugeavisernes Årspriser 2020, som hylder de danske lokalaviser og sætter fokus på deres bidrag til samfundet.

Med det formål at tilskynde de lokale ugeaviser til at udvikle og forbedre den journalistiske kvalitet arrangerer Danske Medier en årlig konkurrence med uddeling af priser, der hædrer de bedste deltagere.

Alle lokale ugeaviser, der er medlem af Danske Medier, kan deltage ved at indsende et eller flere af deres bedste bidrag fra det forløbne år, dvs. 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Ugeavisernes Årspris tildeles i 2020 i fire kategorier:

 • Nyhedsprisen
 • Debatprisen
 • Aktivistprisen
 • Ildsjæleprisen

Nyhedsprisen

Lokale nyheder er vigtige for lokalsamfundet og for nærdemokratiet. Nyhedsprisen tildeles det medie, der med en historie har skabt særlig opmærksomhed om en lokal nyhed. Der lægges særlig vægt på historiens journalistiske kvalitet, publicistiske ambitioner og relevans for læserne.

Debatprisen

Debatprisen tildeles det medie, der med sin journalistik formår at være dagsordenssættende og skabe debat blandt læserne. Den oplyste debat er en grundpille for et levende demokrati, og prisen er en hyldest til den lokale journalistiks evne til at engagere borgere i den offentlige debat.

Aktivistprisen

Aktivistprisen tildeles et medie, der har skabt nye produkter, øget opmærksomhed, lokalt engagement via nye former for aktiviteter eller events. Innovation af nye produkter og aktiviteter sikrer lokalavisernes fortsatte udvikling og relevans. Prisen hylder det medie, der med sin opfindsomhed kan inspirere branchen til at gå nye veje.

Prisen tildeles et medie der eksempelvis:

 • Har engageret sig med læserne eksempelvis gennem indsamlinger, afstemninger, temaer eller public powered journalism.
 • I samarbejdet mellem redaktionelle og kommercielle medarbejdere har skabt tiltag, der øger omsætningen eller giver flere læsere.
 • Har dækket et område, som ikke normalt får meget mediedækning.

Ildsjæleprisen

Ildsjæleprisen tildeles den eller de medarbejdere, der kvalitativt og/eller kreativt har løftet det redaktionelle produkt på ugeavisen. Lokalaviserne er kendetegnet ved lokalt engagement og kendskab til nærområdet. Her er de enkelte medarbejdere afgørende for avisens tilblivelse og lokale ambassadører og mediet. Ildsjæleprisen er en hæder til de engagerede medarbejder, der på eget initiativ gør en positiv forskel for lokalaviserne.

I forbindelse med indstilling til Ildsjæleprisen bedes medarbejderens personlige kvalifikationer og karakteristika beskrives sammen med en beskrivelse af, hvilke konkret initiativer medarbejderen har bidraget med til ugeavisens virke.

Juryen består i år af:

 • Anders C. Østerby, lokalredaktør ved Fyens Amtsavis og Fellow på SDU
 • Gerd Maria May, grundlægger af Room of Solutions, tidligere udviklingschef hos Jysk Fynske Medier.
 • Kåre Berenthz-Nicolaisen, markedschef i Nordjyske Medier
 • Kathrine Albrechtsen, journalist hos Villabyernes Mediecenter
 • Aslak Gottlieb, selvstændig konsulent, tidligere Fellow ved SDU

Sådan indstiller du

Hver avis kan max. indsende tre bidrag pr. kategori. Bidrag til konkurrencen indsendes i fem originale eksemplarer, eller tryk heraf, senest mandag dem 31. august 2020. En udfyldt kopi af nedenstående indstillingsblanket vedlægges det fremsendte materiale, og fremsendes til priser@danskemedier.dk med en PDF af de indstillede sider. Det er vigtigt, at det kun er de indstillede artikler, som indsendes og ikke hele aviser.

Materialet bedes indsendes til:

Danske Medier
Mediernes Hus
Kalkbrænderiløbskaj
2100 København Ø
mrk. Ugeavisernes Årspris.
 
NB: For at der kan ske bedømmelse af indstillingerne til de fire kategorier, skal der fremsendes en papirudgave og ikke kun en digital version. Er indstillingen udelukkende digital, indsættes links i indstillingsblanketten, og der vedlægges et evt. password, hvis det er en forudsætning for at kunne bedømme indstillingen.

Frist for indsendelse af bidrag til Ugeavisernes Årspriser er 31. august 2020.

Prisceremoni
Prisuddelingen finder sted i forbindelse med Danske Medier og De Lokale Ugeavisers fælles konference, Ugeavisernes Efterårsseminar 30. september 2020 på Hotel Koldingfjord. Tilmelding til seminaret kan ske her.

Deltagergebyr
Deltagergebyret er kr. 300.- for hver indsendt enhed. Betaling sker ved indbetaling til Danske Mediers bankkonto – reg.nr. 3001, kontonr. 4183106473. Mærk indbetaling med ugeavisens navn og Årspris.

Henvendelse
Har du spørgsmål til konkurrencen, så skriv til direktør i Danske Medier Marianne Bugge Zederkof på mbz@dmresearch.dk

Ved indsendelse af bidrag eller indstillinger til en hæderspris sker der registrering og behandling af generelle virksomhedsoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.