Undervisningstilbud fra Mediebranchen

En række journalistiske medier i Danmark udbyder skoletjenester, som i de fleste tilfælde er gratis. Initiativerne henvender sig til målgrupperne fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Undervisningen beskæftiger sig med ‘media literacy’, der handler om at kunne bruge, forstå og kritisk reflektere over medier og deres betydning.

Listen omfatter mediers tilbud, men gratis skoletjenester, der fokuserer på undervisning i media literacy kan også optræde på listen, som opdateres løbende. 

Kender du til relevante initiativer, må du meget gerne kontakte os på cvh@danskemedier.dk

Grundskole

Ungdomsuddannelser

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)