Bestyrelse

Danske Mediers bestyrelse

 

Stig Kirk Ørskov(formand), adm. direktør – JP/Politikens Hus
Rasmus Nielsen (næstformand), adm. direktør og ansvh. chefredaktør – Altinget
Jesper Rosener (næstformand), adm. direktør – Jysk Fynske Medier

Mette Maix, adm. direktør – Berlingske Media
Ole Søndergaard, adm. direktør – Radio ABC-gruppen
Thorkil Christensen, udgiver og redaktør – Aars Avis