Annonceaftale mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation

Annonceaftalen angår vilkår for annoncering i alle medier, som er medlem af Danske Medier og vedrører bl.a. aftaler om betalingsfrister, informationsgodtgørelse og standarder for annoncering. Aftalen dækker desuden Aller Media og Egmont Publishing via direkte aftaler med de to koncerner.

Aftalen har udgangspunkt i aftaler, der rækker langt tilbage, men er senest revideret i 2015, hvor Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier indgik en revideret Annonceaftale som følge af DDF og DMUs indtræden i Danske Medier. 

Ved samme lejlighed nedlagde Danske Medier foreningens Sikkerhedsfond og understøttede en overgang af de resterende bureauer og annoncører til at indtræde i K&Ks kollektive sikkerhedsordning.

Bureauer kan stille direkte sikkerhed overfor Danske Medier

Annonceaftalen tilbyder dog stadig, at et bureau stiller direkte sikkerhed overfor Danske Medier. Pr. 1. januar 2022 udtræder GroupM således af Kreativitet & Kommunikations kollektive sikkerhedsordning for i stedet at stille direkte sikkerhed via Danske Medier.

Dermed opfylder GroupM og de tilknyttede subbrands/bureauer Mediacom, WaveMaker, Mindshare og Xaxis betingelserne i Annonceaftalens §7, hvor ordregiver ydes en godtgørelse efter det enkelte medies bestemmelse, og fortsætter også med at opfylde Annonceaftalens §§ 9-12 om bl.a. informationsgodtgørelse og teknisk honorering.

Bladudgivernes Sikkerhedsudvalg

Bladudgivernes Sikkerhedsudvalg er instans for mediernes krav ved udebleven betaling for annoncekøb omfattet af sikkerhedsstillelsen.

Er regningen ikke betalt, skal mediet inden 7 hverdage efter betalingsfristens udløb ved almindeligt og anbefalet brev anmelde sit krav til udvalget på adressen:

Danske Medier
Mediernes Hus
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø

Kopi af anmeldelsen sendes samtidig til den anmeldte ordregiver ved anbefalet brev.

Marianne Bugge Zederkof
Direktør, cand.merc.

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. nr.: 33 97 42 31

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev