Coronavirus: Oversigt over økonomisk støtte til medievirksomheder

Her finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål om regeringens økonomiske hjælpepakker. Vores information dækker både betingelser for at kunne søge om støtte og håndteringen af medarbejderforhold under kompensationsperioden. 

Er du medlem hos Danske Medier & Danske Medier Arbejdsgiver, kan du også altid kontakte os for yderligere rådgivning.

Kompensation for tabte annonceindtægter

Ansøgning for medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte, åbner til oktober.

Lønkompensation

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Udskydelse af betalingsfrister for moms, skat m.v.

Kompensation til selvstændige og freelancere

Q&A om håndtering af COVID-19 i forhold til ansatte

Kun for medlemmer af DMA

Sygedagpenge- refusion

Aflysning af større arrangementer grundet COVID-19 – forlængelse af støtteordning

Hjælpepakke kommer medierne til gode

Corona-hjælpepakken til mediebranchen, som et bredt flertal af Folketingets partier netop er blevet enige om, holder hånden under medierne i en tid, hvor deres samfundsopgave er essentiel.

Møde mellem Danske Medier og kulturministeren

Formand for Danske Medier og adm. direktør i Jysk Fynske Medier Jesper Rosener samt adm. direktør i Danske Medier Louise Brincker mødes i morgen søndag 29. marts 2020 med kulturminister Joy Mogensen (S). Parterne skal drøfte mediernes udfordringer som konsekvens af coronakrisen og hvilke løsninger, der vil kunne tilgodese mediebranchen.

Danske Medier appellerer om midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne ikke bukker under, mens de løfter den vigtigste oplysningsopgave i årtier

De danske medier er som mange andre brancher stærkt udfordrede af coronakrisen. For flere medier risikerer de faldende annonceindtægter at få dramatiske og permanente økonomiske konsekvenser. Derfor appellerer branchen til regeringen om en midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne fortsat kan varetage deres opgave med at oplyse borgerne – både lokalt, regionalt og nationalt.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.