Pressenævnet træffer afgørelse i klager over artikler og udsendelser, der er bragt i medier, der er omfattet af medieansvarsloven.

Herunder har vi samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende pressenævnet. Har du spørgsmål vedrørende Pressenævnet, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Hvem er underlagt medieansvarsloven?

De fleste medier er underlagt medieansvarsloven. For eksempel er den trykte presse og radio- og tv-stationer under dansk sendetilladelse uden videre omfattet af medieansvarsloven. Hvis hjemmesider skal være omfattet af loven, kræver det normalt, at de anmelder sig til Pressenævnet. Vælger en hjemmeside at anmelde sig til Pressenævnet og dermed være omfattet af nævnets kompetence, bliver mediet omfattet af både rettigheder og pligter i medieansvarsloven.

Det er alene hjemmesider, der aktivt skal anmelde sig til Pressenævnet for at være omfattet af medieansvarsloven og dermed nævnets kompetence. Det kan være traditionelle nyhedssites, Facebook-sider eller andre digitale medier.

Hvem kan man klage over?

Man kan kan klage til Pressenævnet over alle medier, der er omfattet af Pressenævnets kompetence.

Trykte medier

  • Aviser, dagblade, ugeblade, distriktsblade, fagblade og andre danske periodiske skrifter, der udgives mindst to gange om året, vil som udgangspunkt være omfattet af Pressenævnets kompetence.

Radio og TV

  • DR, TV 2, TV 2s regionale stationer, lokale radio- og tv-stationer og radio- og tv-stationer, der har sendetilladelse fra Radio- og tv-nævnet hører under Pressenævnets kompetence.

Elektroniske medier

  • Hjemmesider, offentlige informationsdatabaser og andre elektroniske medier er som udgangspunkt kun omfattet af Pressenævnets kompetence, hvis de har anmeldt sig til Pressenævnet.
  • Elektroniske medier, der er tilkendt mediestøtte af Medienævnet, er som udgangspunkt automatisk omfattet af Pressenævnets kompetence, selvom der ikke er sket anmeldelse.
  • Pressenævnet foretager først ved indgivelse af en konkret klage en prøvelse af, om det pågældende elektroniske medie er omfattet af Pressenævnets kompetence.

Lov om massemediers informationsdatabaser

Pressenævnet træffer herudover afgørelse i sager, hvor der er klaget over informationer i mediers offentligt tilgængelige informationsdatabaser. 

Har du spørgsmål vedrørende Pressenævnet, kontakt vores fagmedarbejder på området. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Holger Rosendal
Chefjurist, cand.jur.

hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir. nr: 33 97 42 32