dm_nyt
 

Danske Medier glæder sig over offentliggørelsen af Ytringsfrihedskommissionens betænkning torsdag

Danske Medier glæder sig over offentliggørelsen af Ytringsfrihedskommissionens betænkning torsdag. Den omfattende betænkning behandler en række væsentlige spørgsmål om ytringsfrihedens rammer og vilkår, som har central betydning for den demokratiske indretning af Danmark. Betænkningen fortjener derfor også at blive læst grundigt og fordomsfrit i regeringskontorerne – også hvor det gælder delelementer, som politikerne tidligere har lagt sig fast på en politisk bekvem holdning til.

Danske Medier konstaterer således med stor tilfredshed, at Ytringsfrihedskommissionen anbefaler en revision af offentlighedsloven fra 2013 med henblik på at give hensynet til informationsfriheden større vægt i mødet med andre hensyn. Konkret foreslår kommissionen at indskrænke ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen i offentlighedsloven for at sikre bedre adgang til faktuelle oplysninger, og kommissionen opfordrer til, at meroffentlighedsprincippet får mere tyngde i forvaltningens behandling af aktindsigtsanmodninger. Kommissionen anerkender politikernes behov for at kunne føre fortrolige, politiske drøftelser, men finder samtidig, at offentligheden – og dermed pressen – bør sikres indsigt i de faktiske oplysninger, der ligger til grund for politikernes beslutninger. Danske Medier beklager derfor, at justitsministeren allerede har afvist at genåbne de politiske drøftelser om offentlighedsloven.

Ytringsfrihedskommissionen skelner i sin betænkning klart mellem journalistisk redigerede, publicistiske medier, der er ansvarlige for deres indhold efter medieansvarsloven, og sociale medier og platforme, der kun i begrænset omfang kan gøres ansvarlige for indholdet. Kommissionen foreslår et lovforberedende arbejde vedrørende opdatering af medieansvarsloven til den digitale tidsalder blandt andet med henblik på, at digitale medier, der utvivlsomt er publicistiske skal være automatisk omfattet af loven på linje med trykte og elektroniske medier. Danske Medier bidrager særdeles gerne til et sådant arbejde.

Danske Medier bifalder kommissionens afvisning af nye indholdsmæssige indskrænkninger af ytringsfriheden på de sociale medier, der kunne føjes til den lange række af indgreb i ytringsfriheden, som er gennemført med stigende hyppighed gennem de senere år. Betænkningens kapitel om nyere lovgivningstendenser bør være obligatorisk læsning og stof til eftertanke for ethvert medlem af Folketinget.

Danske Medier er enig med Ytringsfrihedskommissionens flertal i, at offentligt ansattes ytringsfrihed bør lovfæstes. Der bør lovgives om offentligt ansattes ytringsfrihed, da det blandt andet sender et politisk signal om opbakning til offentligt ansattes udøvelse af deres ytringsfrihed.

Mest læste

Læs også

Danske Mediers Digitale Priser 2020

Har du eller din kollega lavet årets bedste digitale historie eller fået årets bedste digitale ide i 2020? Danske Medier inviterer endnu engang hele den danske mediebranche til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers Digitale Priser 2020.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)