Indstilling til Anders Bording Priserne

Anders Bording Priserne uddeles igen i 2020 for at hædre specialmedierne i Danmark og sætte fokus på betydningen af deres arbejde.

Priserne uddeles i tre kategorier og kan tildeles både enkeltpersoner eller grupper af kolleger. I år uddeler juryen for første gang idéprisen til en enestående journalistisk idé eller produkt.

Deadline for indstillinger er 5. juni 2020.

Anders Bordings Journalistpris

Prisen uddeles til en person eller et team for en bemærkelsesværdig journalistisk præstation i et specialmedie. Der lægges særlig vægt på historiens journalistiske kvalitet, publicistiske ambitioner og relevans for læserne. Prisen kan også tildeles det medie, der med sin journalistik har formået at brede en historie fra et nicheområde ud til den generelle offentlighed.

Anders Bordings Mediepris

Prisen uddeles til et specialmedie, der i særlig grad er i stand til at ramme sin målgruppe og/eller opbygge en forretningsmodel og derfor kan tjene til inspiration for andre. De danske specialmedier er kendetegnet ved en stor grad af udvikling af både det journalistiske produkt og de kommercielle rammer for journalistikken. Prisen er en hyldest til det medie, der formår at forene disse.

Anders Bordings Idépris

Prisen uddeles til en enestående journalistisk idé, et produkt eller projekt på et specialmedie, som er eksekveret originalt og kreativt og dermed tjener som inspiration for den journalistiske udvikling for andre medier. Det nyskabende kan ske i såvel researchmetode, formidling, format som i distribution. Prisen hylder det medie, der med sin opfindsomhed kan inspirere branchen til at gå nye veje.

Juryen har desuden mulighed for at uddele en særpris, hvis den finder grundlag for det.

Sådan indstiller du

Indstillinger sendes pr. mail til priser@danskemedier.dk. Emne: Bording-prisen. Af indstillingen skal følgende fremgå:

  • Kategori
  • Mediets navn
  • Navn(e) på medvirkende
  • Indstillet af
  • Begrundelse for indstilling

Mediet tilmeldes ved at udfylde én deltagerblanket, hvor url’erne på mediet noteres, samt hvilken kategori, mediet ønskes tilmeldt i. Hvis indholdet ligger bag login, skal der vedlægges et login, der vil være gyldigt indtil 1. juli.

Det er også muligt at indstille til priserne ved at indsende fysiske eksemplarer af artikler eller medier. Der skal vedlægges fire eksemplarer af de artikler eller medier, som indstilles til prisen. Indstillinger skal sendes til:

Mediernes Hus
Pakhus 4
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø

Spørgsmål bedes rettes til sekretær for Fagudvalg for Specialmeder Nikolaj Lægaard Simonsen, 40424263 / nls@danskemedier.dk

Ved indsendelse af bidrag eller indstillinger til en hæderspris sker der registrering og behandling af personoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger her.

Deltag i begivenheden

Priserne uddeles 27. august 14:00-16:30. Uddelingen foregår i Altingets gård, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Du kan tilmelde dig her: 

Mere om Anders Bording Prisen og kriterier for bedømmelse

Anders Bordingprisen er indstiftet af Dansk Fagpresse i 1964. Prisenernes formål er at skabe øget opmærksomhed om specialmedierne – såvel inden for medlemskredsen som for offentligheden og samfundet i det hele taget.

Anders Bording Priserne uddeles af en jury på fire medlemmer.

Juryen består i år af: Karsten Kolding (formand), Bo Mikael, Claus Skovhus og Bille Sterll.

Spørgsmål bedes rettes til sekretær for Fagudvalget for Specialmedierne Nikolaj Lægaard Simonsen, 40424263 / nls@danskemedier.dk