fd0a4388-afc2-ebe1-69fd-4c4bd31b45bd
 

Danske Medier og en række organisationer opfordrer til at løse momsproblematik for foreningsmedier i postlovsforslag

Pressemeddelelse

I et fælles brev rækker Danske Medier sammen med en bred skare af organisationer nu ud til Folketingets postordførere i forbindelse den igangværende behandling af forslaget til en ny postlov. Selvom postaftalen overordnet er fornuftig, er det nødvendigt at tilpasse en vigtig del af lovforslaget, mener Danske Medier.

I starten af oktober fremsatte regeringen sit forslag til den nye postlov. Danske Medier har rost regeringen for at tage initiativ til en tiltrængt modernisering af postloven, og foreningen anser overordnet forslaget til den nye postaftale for at være fornuftigt.

Det nuværende lovforslag indeholder dog et problematisk punkt vedrørende moms på distributionen af magasiner. Udfordringen består i, at mange foreninger og organisationer ikke er momsregistrerede og derfor ikke kan modregne den nye moms på distribution med PostNord, der følger af afskaffelsen af befordringspligten, som lovforslaget lægger op til.

Danske Medier gjorde opmærksom på dette i et høringssvar tilbage i august. Her opfordrede foreningen til, at man måtte en finde en løsning, så foreningsblade og magasiner ikke bliver ramt af markant øgede distributionspriser i starten af det nye år.

Problemet er dog ikke løst, og derfor er det fortsat vigtigt, at regeringen får rettet op på denne utilsigtede effekt af postaftalen, som vil få negative konsekvenser for både medier og Foreningsdanmark.

Sådan lyder hovedbudskabet i et brev, som Danske Medier, Landdistrikternes Fællesråd, Grakom, FH, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Civilsamfunsdets Brancheorganisation sammen har sendt til Folketingets postordførere i dag.

Adm. direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, mener, at der er gode muligheder for at finde en løsning, så nu handler det blot om hurtig politisk handlekraft.

”Med den vigtige ændring af postloven tilføres der et betydeligt momsbeløb til statskassen. Dermed er det ingen ekstraudgift, hvis man for eksempel indfører en midlertidig kompensationsordning for de magasiner, der rammes hårdt af ændringen. Ingen er interesseret i, at disse medier må dreje nøglen om på grund af en pludselig prisstigning. Hverken politikerne, distributionsvirksomhederne eller de mange danskere, der læser bladene, så der skal findes en løsning,” siger den adm. direktør.

”En løsning kan være en simpel overgangsstøtte for at sikre, at bladene kan nå at omstille sig. Det er vigtigt, at der handles hurtigt fra politisk side, så medierne ved, hvilken økonomi de står med næste år, og så vi fortsat kan sikre distribution af medlemsblade til danskere i hele landet. Vi går meget gerne i dialog med regeringen og embedsværket om at finde en holdbar løsning,” siger Mads Brandstrup.

Lovforslaget er lige nu til udvalgsbehandling, og skal efter planen 2. behandles af Folketinget den 28. november. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2024. 

Kontakt:

Nikolaj Lægaard
Politisk konsulent
nls@danskemedier.dk
+ 45 40 42 42 63 

 

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev