P1000394
 

Fire nye modtagere af mediestøtte i 2020

Medienævnet har fordelt foreløbig 358 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte for 2020 til i alt 68 medier – heraf fire, som ikke har modtaget støtte før.

10 medier fik afslag på ansøgning om produktionsstøtte, men de har mulighed for at klage over afslaget til nævnet, som derfor i første omgang kun har disponeret 358 mio. kr. af de 371 mio. kr., der er afsat på finansloven.

Når nævnet i marts har behandlet eventuelle klager, vil de ikke disponerede midler blive fordelt mellem de modtagere, der ikke rammer titelloftet på 17,5 mio. kr. eller er omfattet af supplementsordningen for mindre landsdækkende medier.

De fire nye modtagere er det grønlandske mediehus Sermitsiaq AG, som får 3,1 mio. kr. samt webmedierne NB-Nyt, Science Report og Kulturmonitor, der får henholdsvis 103.000 kr., 268.000 kr. og 414.000 kr. De tre webmedier har tidligere fået etableringsstøtte fra innovationspuljerne.

Følgende medier har fået afslag: Bioenergi MAGASINET, Transport Tidende, Euroman, Estate Magasin, Kforum/Bureaubiz.dk, Koncentrat, Goldberg, Netdoktor.dk, BygTek, Check-In/Standby.dk.

De største tilskudsmodtagere er Kristeligt Dagblad med 28,984 mio. kr. og Information med 25,526 mio. kr. Disse to medier modtager et supplementstilskud svarende til den distributionsstøtte, de modtog i 2013.

Fire medier modtager det maksimale tilskud fra hovedordningen – 17,5 mio. kr. Det er Berlingske, Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten.

I 2019 har yderligere fire medier modtaget de maksimale 17,5 mio. kr. Det er B.T, Børsen, Jydske Vestkysten og Nordjyske Stiftstidende. Disse fire medier får i den foreløbige uddeling lige under 17,5 mio. kr. – men vil formentlig nå det maksimale ved den endelige fordeling efter behandling af eventuelle klager.

Faldet i støtte for disse medier skyldes, at de har reduceret deres redaktionelle udgifter, som er grundlaget for beregningen af støtten.

De øvrige tilskudsmodtagere vil i første omgang få 25,2 pct. af deres redaktionelle udgifter dækket gennem produktionsstøtten.

Jysk Fynske Medier er den koncernmæssig største modtager med 64,4 mio. kr. JP-Politiken modtager 56,5 mio. kr., Berlingske 44,9 mio. kr., Sjællandske Medier 23,4 mio. kr. og Mediehuset Herning Folkeblad 9,7 mio. kr.

Nyt for 2020 er, at den særlige supplementsordning på seks mio. kr. for fritstående internetmedier er bortfaldet. Den blev indført for at kompensere disse for, at de ikke kunne få momsfritagelse, men efter at der 1. juli 2019 blev indført nulmoms for digitale nyhedsmedier, er supplementsordningen bortfaldet. De seks mio. kr. er indgået i hovedordningen.

Bortfaldet af supplementsordningen betyder, at bl.a. Avisen.dk, Altinget, Føljeton, DK-Nyt og Zetland får mindre støtte end i 2019.

Læs listen over tilskudsmodtagere her.

Læs også

Positivt, at danskerne søger mod traditionelle medier i en brydningstid

Tilliden til de traditionelle nyhedsmedier er steget markant i det seneste år og er nu på det højeste i fem år. 59% af alle danskerne har således en generel tillid til nyhedsmediernes dækning, når det kommer til troværdig information og fairness. Det viser den nyeste udgave af rapporten Danskernes brug af Nyhedsmedier 2021 (RUC), der hvert år undersøger danskernes nyhedsvaner.

Danske Medier: Ny EU-afgørelse fjerner sidste forhindring for ligestilling mellem medier

Hvis man vil sikre dansk journalistik og kvalitetsindhold i en tid, hvor techgiganterne presser danske medier og indholdsproducenter, er det ikke holdbart, at man fortsætter med at beskatte dansk journalistik og indhold. Det mener Danske Mediers adm. direktør Mads Brandstrup, som ser fjernelsen af lønsumsafgiften som et vigtigt politisk valg, der bør træffes netop nu.

Sådan klarer specialmedierne sig ”efter” coronakrisen

Selvom vi med 3. kvartal samlet set ser en markant fremgang i annonceomsætningen, er der store forskelle mellem brancherne. ’Detailhandel, auto og hotel’ er meget naturligt fortsat coronapåvirket og ligger 6 procent under 2020, som ellers også var massivt coronaramt.

Danske Medier: DR’s licensoverskud bør bruges til at sikre lokale og regionale medier

På dagen, hvor en bred kreds af aktører fra den danske mediebranche er samlet til stormøde i Kulturministeriet forud for de længe ventede medieforhandlinger, kommer Danske Medier med en opfordring til politikerne om at finde finansieringen til tiltag, som kan sikre eksistensen af lokale og regionale medier i hele landet. Foreningen mener, at finansieringen alternativt kan findes i de 221,5 mio. kroner, som ligger i overskydende licensmidler.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev