P1000394
 

Fire nye modtagere af mediestøtte i 2020

Medienævnet har fordelt foreløbig 358 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte for 2020 til i alt 68 medier – heraf fire, som ikke har modtaget støtte før.

10 medier fik afslag på ansøgning om produktionsstøtte, men de har mulighed for at klage over afslaget til nævnet, som derfor i første omgang kun har disponeret 358 mio. kr. af de 371 mio. kr., der er afsat på finansloven.

Når nævnet i marts har behandlet eventuelle klager, vil de ikke disponerede midler blive fordelt mellem de modtagere, der ikke rammer titelloftet på 17,5 mio. kr. eller er omfattet af supplementsordningen for mindre landsdækkende medier.

De fire nye modtagere er det grønlandske mediehus Sermitsiaq AG, som får 3,1 mio. kr. samt webmedierne NB-Nyt, Science Report og Kulturmonitor, der får henholdsvis 103.000 kr., 268.000 kr. og 414.000 kr. De tre webmedier har tidligere fået etableringsstøtte fra innovationspuljerne.

Følgende medier har fået afslag: Bioenergi MAGASINET, Transport Tidende, Euroman, Estate Magasin, Kforum/Bureaubiz.dk, Koncentrat, Goldberg, Netdoktor.dk, BygTek, Check-In/Standby.dk.

De største tilskudsmodtagere er Kristeligt Dagblad med 28,984 mio. kr. og Information med 25,526 mio. kr. Disse to medier modtager et supplementstilskud svarende til den distributionsstøtte, de modtog i 2013.

Fire medier modtager det maksimale tilskud fra hovedordningen – 17,5 mio. kr. Det er Berlingske, Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten.

I 2019 har yderligere fire medier modtaget de maksimale 17,5 mio. kr. Det er B.T, Børsen, Jydske Vestkysten og Nordjyske Stiftstidende. Disse fire medier får i den foreløbige uddeling lige under 17,5 mio. kr. – men vil formentlig nå det maksimale ved den endelige fordeling efter behandling af eventuelle klager.

Faldet i støtte for disse medier skyldes, at de har reduceret deres redaktionelle udgifter, som er grundlaget for beregningen af støtten.

De øvrige tilskudsmodtagere vil i første omgang få 25,2 pct. af deres redaktionelle udgifter dækket gennem produktionsstøtten.

Jysk Fynske Medier er den koncernmæssig største modtager med 64,4 mio. kr. JP-Politiken modtager 56,5 mio. kr., Berlingske 44,9 mio. kr., Sjællandske Medier 23,4 mio. kr. og Mediehuset Herning Folkeblad 9,7 mio. kr.

Nyt for 2020 er, at den særlige supplementsordning på seks mio. kr. for fritstående internetmedier er bortfaldet. Den blev indført for at kompensere disse for, at de ikke kunne få momsfritagelse, men efter at der 1. juli 2019 blev indført nulmoms for digitale nyhedsmedier, er supplementsordningen bortfaldet. De seks mio. kr. er indgået i hovedordningen.

Bortfaldet af supplementsordningen betyder, at bl.a. Avisen.dk, Altinget, Føljeton, DK-Nyt og Zetland får mindre støtte end i 2019.

Læs listen over tilskudsmodtagere her.

Mest læste

Læs også

Cookieregler: Erhvervsstyrelsen undersøger flere hjemmesider

Efter et stigende antal henvendelser har Erhvervsstyrelsen opjusteret tilsynet med cookiereglerne. Der undersøges hovedsageligt websites, hvor der er modtaget en konkret henvendelse, men styrelsen kan også tage sager op på eget initiativ. Der er ind til videre modtaget klager over ca. 100 websites i år.

Nyt samarbejde skal stoppe pengestrømme til ulovlige tjenester

Det er positivt at se så mange aktører bakke op om at forhindre ulovlig aktivitet på internettet. Lovgivning og domstolsafgørelser kan kun løse en del af problemet, men i sidste ende er det de forskellige aktørers engagement og vilje til at håndhæve reglerne, der for alvor skaber resultaterne, udtaler Danske Mediers digitale chef, Allan Sørensen

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)