5_I dine øjne...
 

Ny undersøgelse: Journalistiske medier er vigtigst for et oplyst samfund

Pressemeddelelse
Publicistisk Barometer 2019: Ny rapport undersøger oplevelsen af journalistiske og sociale medier

Borgere i Danmark oplever, at journalistisk redigerede medier er mere vigtige end sociale medier for et oplyst samfund. Danskerne oplever også, at journalistiske medier bidrager til et sundt demokrati med en stærk sammenhængskraft, og at de versus sociale medier i langt højere grad bidrager med nyheder og indhold af høj kvalitet, der understøtter et oplyst Danmark. Det viser resultaterne fra undersøgelsen Publicistisk Barometer 2019, der i dag bliver præsenteret i forbindelse med Mediernes Årsdag.

De fleste danskere benytter dagligt både traditionelle journalistiske medier og sociale medier, men de vurderer dem forskelligt, når de skal svare på, hvilke af medietyperne de mener, der er bedst til at sikre et oplyst samfund.

Et klart flertal af borgerne i Danmark oplever, at journalistisk redigerede medier bidrager til et sundt demokrati med en stærk sammenhængskraft.

Over to tredjedele af borgerne i Danmark mener, at vi er mest afhængige af journalistisk redigerede medier i et velfungerende demokratisk samfund. Kun godt hver tiende svarer sociale medier.

Det viser resultater fra undersøgelsen Publicistisk Barometer 2019, som i en rundspørge har spurgt danskerne om, hvad de faktisk oplever som publicistisk værdi, og hvor de oplever, at de får den.

Journalistiske medier er mere vigtige end sociale medier for et oplyst samfund
Publicistisk Barometer undersøger, hvad man kan kalde den publicistiske tilstand i Danmark, og er et barometer over danskernes opfattelse af publicisme og demokrati anno 2019.
Barometerets hovedkonklusioner viser, at et klart flertal af danskerne mener, at journalistisk redigerede medier er mere vigtige end sociale medier for at oplyst samfund.

76 pct.af de adspurgte borgere mener, at journalistisk redigerede medier er vigtige eller meget vigtige for et oplyst samfund i Danmark (figur 5), mens 40 pct. mener, at sociale medier er vigtige eller meget vigtige for et oplyst samfund (figur 7).

”Analysen viser, at borgerne stadig ser en klar sammenhæng mellem journalistiske medier og demokrati. Det er vigtigt at få understreget i en tid, hvor mange platforme kæmper om brugernes opmærksomhed, og hvor kritik af de journalistiske medier er rykket højere op på dagsordenen,” siger medieforsker Mark Blach-Ørsten fra Roskilde Universitet.

I Danske Medier, der i samarbejde med Center For Nyhedsjournalistik på Roskilde Universitet publicerer rapporten, finder man resultaterne fra undersøgelsen særligt interessante i en tid, hvor de traditionelle medier ofte får kritik for deres kvalitet:

”Publicistisk Barometer gør os klogere på det, man kan kalde den publicistiske tilstand i Danmark, og er et barometer over danskernes oplevelse af publicisme og demokrati anno 2019. Resultaterne og forskernes konklusioner fortæller os, at publicismen og de journalistiske medier har et solidt fundament i Danmark – og nyder bred opbakning. Og det i en større grad, end man måske foranlediges til at tro i det daglige. Barometeret fortæller os også, at et sundt demokrati ifølge borgerne har brug for journalistiske medier med et oplysende formål”, siger adm. direktør i Danske Medier, Morten Langager.

Andre hovedresultater fra undersøgelsen
Journalistiske medier bidrager i højere grad end sociale medier med nyheder og indhold af høj kvalitet
Barometeret viser, at et klart flertal af danskerne mener, at journalistisk redigerede medier i højere grad end sociale medier bidrager med nyheder og indhold af høj kvalitet til et oplyst dansk samfund.

55 pct. af de adspurgte borgere mener, at journalistisk redigerede medier i høj grad eller meget høj grad bidrager til et oplyst dansk samfund med nyheder og indhold af høj kvalitet (figur 10), mens 59 pct. mener, at sociale medier i mindre grad eller nogen grad distribuerer nyheder og indhold af høj kvalitet, der understøtter et oplyst dansk samfund (figur 11).

”Analysen viser en klar forskel på borgernes opfattelse af kvaliteten i henholdsvis journalistisk redigerede medier og sociale medier, hvor kvaliteten opleves højere i de journalistisk redigerede medier. Dette understreger, at borgerne i Danmark, trods meget tale om mediekonvergens, stadig er meget bevidste om forskellene mellem de forskellige medietyper, ” siger medieforsker Mark Blach-Ørsten fra Roskilde Universitet.

 

Figur 10
Figur 11

Journalistiske medier skaber sammenhængskraft 
Publicistisk Barometer 2019 viser også, at et klart flertal blandt borgerne i Danmark oplever, at journalistisk redigerede medier bidrager til demokratiet og samfundets sammenhængskraft (figur 16).

72 pct. af de adspurgte borgere mener, at journalistisk redigerede medier leverer mest sand og faktuel oplysning og viden til samfundet (figur 17). 14,5 pct. svarer sociale medier (figur 17).

”Analysen viser, at borgerne ser en klar sammenhæng mellem journalistisk redigerede medier og demokrati og sammenhængskraft. Og at journalistisk redigerede mediers rolle i den sammenhæng i høj grad drejer sig om at levere faktuel viden og oplysning til gavn for samfundsdebatten,” siger medieforsker Mark Blach-Ørsten fra Roskilde Universitet.

Figur 16
Figur 17

Analysen viser, at borgerne stadig ser en klar sammenhæng mellem journalistiske medier og demokrati. Det er vigtigt at få understreget i en tid, hvor mange platforme kæmper om brugernes opmærksomhed, og hvor kritik af de journalistiske medier er rykket højere op på dagsordenen,” siger medieforsker

Mark Blach-Ørsten, medieforsker Roskilde Universitet

Undersøgelsen Publicistisk Barometer 2019 blev tirsdag præsenteret på Mediernes Årsdag. Hele rapporten kan læses her.  

____

Om undersøgelsen Publicistisk barometer 2019
Publicistisk barometer 2019 søger – for første gang – at komme et spadestik dybere i debatten om mediernes demokratiske rolle og undersøge, hvad danskerne rent faktisk oplever som publicistisk værdi, og hvor de oplever, at de får den.

Rapporten er udført af Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet med støtte fra Dagspressens Fond og publiceres i samarbejde med brancheforeningen Danske Medier. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2031 CAWI-interview med personer i alderen 18 år+ i perioden 8. – 15. marts 2019.

Undersøgelsen stiller spørgsmål om både journalistisk redigerede medier, der producerer nyheder og er platforme for journalistisk redigeret debat, og om sociale medier, der distribuerer nyheder og er platforme for det, man kan betegne som algoritmisk redigeret debat. Rapporten lægger særlig vægt på respondenternes oplevelse af de journalistisk redigerede nyhedsmedier.

Om Danske Medier 
Danske Medier er en brancheorganisation for de private danske medier. Vi kæmper for de journalistisk redigerede medier, det frie ord, den frie uafhængige presse og sunde rammevilkår for mediebranchen.

Kontaktinformation
Danske Medier, kommunikationskonsulent Christoffer Lehmann, (+45) 28 96 53 56, cle@danskemedier.dk
Roskilde Universitet, medieforsker Mark Blach-Ørsten, (+45) 46 74 37 04, oersten@ruc.dk

Mest læste

Læs også

Danske Mediers Digitale Priser 2020

Har du eller din kollega lavet årets bedste digitale historie eller fået årets bedste digitale ide i 2020? Danske Medier inviterer endnu engang hele den danske mediebranche til at deltage i konkurrencen om Danske Mediers Digitale Priser 2020.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbreve

Modtag Aktuelt fra Danske Medier.

Danske Mediers nyhedsbreve giver dig aktuelt indhold fra og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder om events, gå-hjem-møder og kurser. Nyhedsbrevet Danske Medier kan herudover indeholde annoncer fra interessenter i mediebranchen. 

Danske Medier udkommer med følgende nyhedsbreve: 

  • Nyhedsbrevet Danske Medier udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.
  • Nyhedsbrevet Digitalt udkommer hver fredag i lige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev(e)