Grafisk til site
 

Ny analyse afdækker kønsbalancen i mediebranchen anno 2023

Pressemeddelelse

DMJX og Danske Medier har igen gennemført en undersøgelse af kønsbalance og mangfoldighed i den danske mediebranche. Undersøgelsen følger op på en tilsvarende analyse fra 2021.

DMJX og Danske Medier har gennemført en undersøgelse af kønsbalancen i mediebranchen som en del af et større projekt om ligestilling i mediebranchen. Det er anden gang en sådan analyse gennemføres i Danmark, og analysen er således opfølgningen på en tilsvarende analyse gennemført i 2021. 

83 medievirksomheder med i alt 11.128 fuldtidsansatte medarbejdere, har deltaget i undersøgelsen og redegjort for kønssammensætningen i deres medarbejderstab på tværs af ledelsesniveauer. Undersøgelsen omfatter både private medier og public service-medier.

Undersøgelsen viser blandt andet, at mens der er 46 procent kvinder og 54 procent mænd blandt alle ansatte, er 64 procent af den øverst ledelse mænd, mens 60 procent af alle mellemledere er mænd. Således stiger overvægten af mænd i takt med, at man bevæger sig opad i ledelseshierarkiet. Når man sammenligner disse tal med tallene fra 2021, kan man se at kønsbalancen er uændret.

Ud over kønsbalancen i medarbejderstaben er medievirksomhederne blevet spurgt ind til deres arbejde med at øge mangfoldighed på tværs af køn, etnicitet, alder og funktionsevne. Her viser det sig blandt andet, at 58 procent af medievirksomhederne arbejder for at øge mangfoldigheden ift. køn. Dette er en stigning på 12 procentpoint sammenlignet med 2021.

Som noget nyt har undersøgelsen identificeret forskelle på landets medievirksomheders medarbejdersammensætning fordelt på lokale/regionale medier og landsdækkende medier. Her viser det sig, at landsdækkende medier generelt har en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de øverste ledelseslag. Således er 59 procent af topcheferne i landsdækkende medier mænd, mens det gør sig gældende for 82 procent hos regionale og lokale medier.

Adm. direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, udtaler:

Jeg rigtig glad for, at vi sammen med vores medlemmer igen kan bidrage med fakta om kønsbalancen i mediebranchen. Der er en stor interesse for at få viden om området blandt vores medlemmer, og derfor er det også positivt, at så mange har lyst til at bidrage.

Stine Carsten Kendal, som er adm. direktør for Dagbladet Information og medinitiativtager til Netværk for Ligestilling i Medierne, udtaler:

Det er positivt, at vi kan se, at flere medievirksomheder svarer, at de arbejder med mangfoldighed inden for køn – det bekræfter, at det her er et område, som flere og flere medier har fokus på

Analysen er del af et treårigt innovationsprojekt under Nordisk Ministerråd, hvor DMJX skal afdække og rykke ved uligheden mellem kønnene i og på tværs af Nordens mediehuse. Målet er gensidig inspiration til større kønsmæssig ligestilling og ligeværd i både medieorganisationer og i det journalistiske indhold.

Om innovationsprojektet udtaler rektor på Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Julie Sommerlund:

”Dette vigtige projekt har vist, at der er stor ubalance i kvinders repræsentation i både spalterne og på mediernes chefgange. Jeg er meget tilfreds med, at projektet har øget mediernes bevidsthed om uligheden og at vi i løbet af de tre år har udviklet nye redskaber og metode til aktivt at skabe forandringer."

Den samlede analyse kan ses herunder – og præsenteres i dag til et arrangement ved Nordisk Ministerråds Sekretariat.

Pressehenvendelser kan rettes til presse- og kommunikationsansvarlig ved DMJX, Dan Hansen 40 24 22 73.

Kontakt:

Mads Brandstrup
Adm. direktør

mab@danskemedier.dk
+45 9282 3284

Dennis Christensen
Analysechef

dch@danskemedier.dk
+45 4414 4760

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev