Danske Medier
 

OK2020: I en kritisk tid for danske medier har DMA indgået en overenskomstfornyelse, der sikrer en samlet og økonomisk forsvarlig lønudvikling.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening har 15. marts indgået overenskomstaftale med Dansk Journalistforbund. Forliget medfører lønstigninger på 1,55 pct. om året i overenskomstens treårige løbetid. I samme periode vil parterne med tre udvalgsarbejder forsøge at finde fælles fodslag om en række udfordringer i branchen.

Aftalen resulterer i en årlig stigning af skalalønnen på 400 kr. om måneden samt en forhøjelse af genetidssatserne på 1,6 pct. per år i de næste tre år. Ud over stigningen på skalalønnen og genetidssatserne skal den samlede lønstigning på 1,55 pct. gives i de personlige tillæg. Lønstigningerne træder i kraft, når det samlede mæglingsforslag på det private arbejdsmarked forhåbentligt bliver godkendt.

Viceadministrerende direktør i Danske Mediers Arbejdsgiverforening Thomas Rønnow udtaler:

“Vi har lagt vægt på, at det er en økonomisk forsvarlig aftale for en presset mediebranche. Det har været vores hovedsigte gennem forhandlingerne. Det er en aftale, som på lønområdet sikrer en nødvendig stabilitet, samtidig med at man på andre dele af ansættelsesforholdene opnår større smidighed mellem medarbejder og arbejdsgiver.”

Med aftalen lægges der op til, at de personlige løndele fuldt ud går til medarbejderne i 2020 og 2022, mens virksomhederne får rådighed over halvdelen af tillægget i 2021. Aftalen aflyser lønsamtalerne i de næste tre år. I 2022 kan tillidsrepræsentanten dog anmode ledelsen om en drøftelse med henblik på eventuel yderligere regulering:

”Det er en fornuftig løsning for den private mediebranche, der nu har et samlet overblik over lønudviklingen for journalisterne i de kommende tre år. Det skaber en tryghed for både virksomheder og medarbejdere i en turbulent tid for branchen, siger Thomas Rønnow.”

Deltidsarbejde, ferie og lønstatistik

Deltidsarbejde gøres smidigere for både medarbejdere og arbejdsgivere, idet afvigelser fra vagtlængden, som er fastsat efter fuldtidsansatte, nu kan aftales frit mellem medarbejdere og ledelse i stedet for igennem tillidsrepræsentanten.

Overenskomstfornyelsen håndterer også overgangen til den nye samtidighedsferie, der indføres den 1. september 2020. Den klargør desuden grundlaget for virksomhedernes udlevering af data til lønstatistik til tillidsrepræsentanterne.

Udvalgsarbejder

Med overenskomstaftalen nedsættes der tre udvalgsarbejder, der alle skal være afsluttet ved udgangen af marts 2020. Udvalgene skal behandle udviklingen inden for henholdsvis efteruddannelse, freelancere og flermedialitet/flerfunktionalitet/videreudnyttelse.

Thomas Rønnow understreger:

”Det er vigtigt, at vi har fundet et fælles fodslag med Journalistforbundet, så vi sammen kan finde løsninger på flere af de udfordringer, som branchen står over for med freelanceområdet, efteruddannelse, flermedialitet og videreudnyttelse”

Ovenstående ændringer, herunder reguleringer af løn og satser skal afvente, at resultatet stemmes hjem. Offentliggørelse af urafstemning sker medio april, umiddelbart herefter vil DMA orientere nærmere om forligene og konsekvenserne på hver enkelt overenskomstområde. På dette tidspunkt kan ændringerne og reguleringerne ske med tilbagevirkende kraft.

Læs også

Positivt, at danskerne søger mod traditionelle medier i en brydningstid

Tilliden til de traditionelle nyhedsmedier er steget markant i det seneste år og er nu på det højeste i fem år. 59% af alle danskerne har således en generel tillid til nyhedsmediernes dækning, når det kommer til troværdig information og fairness. Det viser den nyeste udgave af rapporten Danskernes brug af Nyhedsmedier 2021 (RUC), der hvert år undersøger danskernes nyhedsvaner.

Danske Medier: Ny EU-afgørelse fjerner sidste forhindring for ligestilling mellem medier

Hvis man vil sikre dansk journalistik og kvalitetsindhold i en tid, hvor techgiganterne presser danske medier og indholdsproducenter, er det ikke holdbart, at man fortsætter med at beskatte dansk journalistik og indhold. Det mener Danske Mediers adm. direktør Mads Brandstrup, som ser fjernelsen af lønsumsafgiften som et vigtigt politisk valg, der bør træffes netop nu.

Sådan klarer specialmedierne sig ”efter” coronakrisen

Selvom vi med 3. kvartal samlet set ser en markant fremgang i annonceomsætningen, er der store forskelle mellem brancherne. ’Detailhandel, auto og hotel’ er meget naturligt fortsat coronapåvirket og ligger 6 procent under 2020, som ellers også var massivt coronaramt.

Danske Medier: DR’s licensoverskud bør bruges til at sikre lokale og regionale medier

På dagen, hvor en bred kreds af aktører fra den danske mediebranche er samlet til stormøde i Kulturministeriet forud for de længe ventede medieforhandlinger, kommer Danske Medier med en opfordring til politikerne om at finde finansieringen til tiltag, som kan sikre eksistensen af lokale og regionale medier i hele landet. Foreningen mener, at finansieringen alternativt kan findes i de 221,5 mio. kroner, som ligger i overskydende licensmidler.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev