Danske Medier: Media Freedom Act skal ændres, hvis den skal leve op til sit oprindelige formål om at styrke frie medier i EU

Pressemeddelelse

Adm. direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, roser, at der med EU’s Media Freedom Act lægges op til at sikre bedre beskyttelse af medier mod indblanding fra staten. Men derudover mener Danske Medier, at Kommissionen rammer ved siden af og tager de helt forkerte skyts i brug for at prøve at styrke medier i lande, hvor pressen har trange kår.  

EU-Kommissionen har netop præsenteret Media Freedom Act (MFA), der har til formål at skabe bedre vilkår for medier i de EU-lande, hvor medierne er under pres fra bl.a. statslig indblanding og censur. Administrerende direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, slår også fast, at man bør gentænke forslaget, hvis det skal have den ønskede effekt for at skabe bedre vilkår for pressede medier i EU.

”Først og fremmest skal det slås fast med syvtommersøm: Danske Medier ser med bekymring mod de EU-medlemsstater, som krænker den frie presses uafhængighed og journalisters ytringsfrihed og beskyttelse. Det er en dagsorden, som vi kæmper for hver eneste dag, og som vi mener har helt afgørende betydning for sammenhængskræften i vores samfund. Vi ser derfor også positivt på selve grundlaget for forslaget, som er at skabe bedre beskyttelse fra statslig indblanding,” siger Mads Brandstrup.

Dog mener den adm. direktør, at der er en række problemer med det konkrete indhold i Media Freedom Act:

”Kommissionen skyder langt forbi målet, når den foreslår at håndtere problemerne i enkelte medlemsstater med en bred og indgribende EU-lovgivning i mediemarkeder som fungerer. Medier er i dag reguleret i national lovgivning – og sådan skal det blive ved med at være. Forslaget bør under ingen omstændigheder krænke nationale kompetencer på medieområdet, og initiativet bør alene bidrage til at styrke europæiske medier på måder, hvor EU har kompetencer og som ikke skader velfungerende medier eller deres selvstændighed,” understreger Mads Brandstrup.

Danske Medier vil følge forhandlingerne i både Europa-Parlamentet og Ministerrådet på tætteste hold med henblik på at fjerne forslagets tidsler. Såfremt dette ikke lykkes, vil foreningen genoverveje sin holdning til forslaget og potentielt anbefale at afvise forslaget i sin helhed.

Josefine Anker
Presse og Kommunikation

joa@danskemedier.dk
+45 6177 0843

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev