Phone_DM_Artikel
 

Danske Medier styrker analyseområdet

I en tid med stor opmærksomhed på techgiganter, sociale mediers rolle i samfundet og en stigende efterspørgsel på fakta styrker Danske Medier det strategisk analytiske arbejde og søger to nye medarbejdere. 

Danske Medier arbejder for journalistisk redigerede medier, det frie ord, den uafhængige presse og sunde rammevilkår for mediebranchen. Vi er brancheforening for private medievirksomheder, der omfatter dagblade, ugeaviser, netmedier, magasiner, specialmedier, kommercielle radiostationer, trykkerier og distributionsvirksomheder, og som har det til fælles, at de ønsker at give borgerne information, indblik, baggrund og nyheder. Danske Mediers analyseenhed varetager driften og udviklingen af branchemålinger, branchestatistikker og ad hoc analyser, der kan understøtte den politiske interessevaretagelse. 

Danske Medier søger en analysechef, der kan arbejde strategisk i krydsfeltet mellem samfundsanalyse og politikudvikling med at udvikle og udarbejde analyser – enten alene eller i fællesskab med andre – der kan bruges offensivt i den politiske interessevaretagelse. 

Danske Medier søger også en analysemedarbejder, der kan varetage den daglige drift af branchens målinger, såvel som bistå med udvikling og gennemførelse af ad hoc målinger, statistikker og indsamling af data hos medlemmerne. 

 

Analysechef til Danske Medier 

Analysechefen har ansvaret for at udvikle og drive videns- og analysearbejdet i Danske Medier, der skal sikre, at viden om mediernes vigtige rolle i det danske demokrati er en del af samfundsdebatten. 

Som analysechef i Danske Medier vil du med reference til den kommercielle direktør komme til at arbejde i krydsfeltet mellem analyser, politikudvikling og formidling af undersøgelse og research gennemført af andre eller i samarbejde med eksterne parter. 

Det forventes, at du har nogle års erfaring fra en lignende stilling i eksempelvis en tænketank, en organisation eller et politisk parti. Det forventes desuden, at du har en stærk analytisk baggrund og evner at omsætte tal og fakta til politik og budskaber. 

Analysemedarbejder til Danske Medier 

Som analysemedarbejder i Danske Medier får du ansvaret for den daglige drift af en række vigtige værktøjer for de danske medier. Index DK, Dansk Online Index, Dansk Podcast Index og radiolyttermålingen er alle målinger, der varetages i Danske Mediers analyseenhed.  

Det forventes, at du har en kandidatgrad indenfor markedsføring, statskundskab, medievidenskab el.lign. Du skal have en sikker Excelhånd, være i stand til at være med i det metodiske maskinrum og kunne omdanne data til anvendte analyser og formidle det. 

Jobbet indeholder en vigtig funktion som projektleder på implementeringen af nye målinger, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere mv. En del af stillingen er at indsamle, bearbejde og kvalitetssikre data fra vores medlemsvirksomheder. Du skal således også være detaljeorienteret og hellere kontrollere en gang for meget end en gang for lidt. Erfaring med databaseværktøjer som fx Gallup PC, Techedge, SPSS el.lign. er en fordel. 

For begge stillinger gælder, at du bliver en del af et spændende og engageret fagligt miljø, hvor vi hver dag arbejder for at få et afgørende aftryk på den mediepolitiske samtale i Danmark. Vi er et team præget af gensidig fleksibilitet, hvor det er muligt at forene fritid med et spændende arbejdsliv.  

Lønnen fastsættes efter individuel aftale. Af faste elementer i lønpakken kan nævnes pensionsordning, fem feriefridage, helbredssikringsordning mv. 

Skriftlig ansøgning med CV og evt. anbefalinger sendes inden 20. juni 2022 til direktør Marianne Bugge Zederkof, mbz@danskemedier.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne på 20765099. 

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev