Høringssvar_Slots-og Kulturstyrelsen
 

Danske Mediers høringssvar over public service-redegørelser

Høringssvar

Danske Medier mener, det er vigtigt, at der på et pluralistisk mediemarked er plads til både private såvel som public service-medier. Hvis denne sameksistens skal fungere, er det afgørende, at der er klare rammer for public service-mediernes virke, så de ikke producerer samme type nyhedsprodukt, som de private medier skal finansiere på markedsvilkår – og det er afgørende at gældende rammer holdes i hævd.

Danske Mediers medlemmer har gennem en længere periode oplevet, at skattefinansierede public service-medier – herunder DR – i tiltagende grad konkurrerer på markedet for online tekstjournalistik/netaviser og dermed bevæger sig stadigt længere uden for deres oprindelige formål med at levere relevante radio- og tv-udsendelser til danskerne. De skattefinansierede public service-mediers ageren er således konkurrenceforvridende af den simple årsag, at de tilbyder et produkt gratis betalt af skatteyderne, som de private medier skal finansiere på markedsvilkår. Der er således tale om et åbenlyst og veldokumenteret kontraktbrud, som har alvorlige konsekvenser for de private medievirksomheder og dermed mediepluralismen i Danmark.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev