dm_nyt
 

Danske Mediers høringssvar til ny dansk frekvensstrategi

Danske Medier har med interesse konstateret, den igangværende høring om udkast til ny dansk frekvens strategi. Danske Medier undrer sig over, at foreningen ikke er på høringslisten, men går ud fra at foreningens bemærkninger vil blive inddraget i det videre arbejde.

Nedenfor vores bemærkninger:

FM radiofoni i frekvensbåndet 87,5-108 MHz

Frekvensen 87,5 MHz skal frigives til radiofoni formål. Frekvensen vil kunne anvendes en lang række steder i Danmark uden problemer for andre FM-sendere eller landmobile tjenester.

Frekvensen 87,6 MHz skal tillades et frekvenssving på +/- 75 kHz, da der ikke længere synes at være nogen begrundelse for at begrænse frekvenssvinget til +/-50%

Frekvensen 107,9 MHz skal tillades et frekvenssving på +/- 75 kHz, hvor det er muligt.

Danske Medier mener, at FM-båndet forsat udelukkende skal anvendes til analog FM-modulation og at udsendelse af f.eks. DRM+ og lignende teknologier bør ske i andre frekvensbånd. Dette kan eksempelvis være i VHF-bånd I (47 til 68 MHz).

Danske Medier er bekendt med udviklingen af eFM (det udvidede FM-bånd) som pågår i Brasilien. Vi tror ikke det er realistisk at udvide FM-båndet ned til 76 MHz til analog FM radiofoni i Danmark på grund af fravær af modtagere på markedet i Europa. Danske Medier støtter at der laves forsøg med DRM+ på frekvenser under FM båndet.

Udbredelsesmodellen ITU-R P.1546-5 bør anvendes ved koordinering og beskyttelse af samtlige FM-frekvenser (dvs. også FM1->FM6) i stedet for ITU-R P.370.
VHF bånd III 174-235 MHz.

VHF området 174-235 MHz bør udelukkende anvendes til DAB-radiofoni. Det ottende TV-multipleks (MUX8), som aldrig har fundet anvendelse i Danmark, skal veksles til DAB-blokke for at imødekomme
den store efterspørgsel på lokale og regionale DAB-sendemuligheder.

Branchens efterspørgsel kan blandt andet konstateres i det igangværende udbud af sendetilladelser i DAB-blok 3 fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor alle områder er overtegnet. Det er glædeligt og viser, at der er udvikling i kommerciel radio på DAB-området. Det viser til gengæld også, at branchen har brug for yderligere DAB-kapacitet, så der kan blive plads til de radiostationer, som ansøgerne gerne vil lave.

I den forbindelse henviser vi til Danske Mediers Medieudspil, der foreslår:

  • At der arbejdes for at udvide kapaciteten i DAB-blok 3 i de områder, der oplever kapacitetsproblemer, så der ved genudbuddet af DAB-tilladelser i 2022 kan etableres flest mulige radiostationer til glæde for befolkningen.

Dette kan præcis klares ved, at frigive MUX8 til brug for DAB.

UHF båndet 470-694

Danske medier støtter den fortsatte anvendelse til broadcast-TV indtil det ikke længere er relevant.
Danmark bør ved kommende konferencer omkring frekvensanvendelsen i UHF-området sikre at der er frekvenser til rådighed for 5G brodacast BM-SC/MBMS-GW/eMBMS som kan tildeles mediepolitisk, uafhængigt af udbud til mobil telefoni og mobilt bredbånd.

Lang-, mellem, og kortbølge

Broadcastbåndene under 30 MHz bør fortsat kunne anvendes til radiofoni i Danmark.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelse herom kan rettes til undertegnede på e-mail mbz@danskemedier.dk

Venlig hilsen

Danske Medier

Marianne Bugge Zederkof
Direktør

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev