Høringssvar_Justitsministeriet
 

Høringssvar vedr. ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven

Høringssvar

Medierne varetager rollen som offentlighedens kontrol- og informationsorgan, der kigger forvaltningen og lovgivningsmagten efter i sømmene og formidler oplysninger om væsentlige samfundsanliggender til den brede offentlighed. Undertiden sker dette også med udgangspunkt i en henvendelse fra borgere, der selv har søgt aktindsigt i en sag. Denne mulighed for, at borgere gennem aktindsigtssagen kan give medierne indsigt i relevante forhold, bør lovgivningen ikke forhindre eller vanskeliggøre.

Foreningen konstaterer, at lovforslaget som udgangspunkt ikke har til hensigt at indskrænke mediernes adgang til aktindsigt. På trods af dette, kan de foreslåede begrænsninger i bl.a. adgangen til oplysning om offentligt ansattes navne risikere at ramme mediernes adgang til at opnå relevante oplysninger, da historier af stor værdi for medierne også bliver til på baggrund af borgernes sager om aktindsigt. Selvom lovforslaget ikke har til hensigt at begrænse mediernes adgang til aktindsigt, kan lovforslaget således ramme medierne indirekte, når borgernes adgang til aktindsigt indskrænkes.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev