Om Danske Medier Arbejdsgiver

Danske Medier Arbejdsgiver har til formål at varetage medlemsvirksomhedernes interesser i alle forhold, der berører deres ansatte. Vi er en af de 14 arbejdsgiverorganisationer samlet i hovedorganisationen Dansk Arbejdsgiverforening, og Danske Medier Arbejdsgiver forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper.

Økonomisk uafhængige medievirksomheder er betingelsen for at levere uafhængig formidling. Derfor har vi også en aktiv rolle i medievirksomhedernes hverdag, hvor vi rådgiver, støtter og servicerer den enkelte virksomheds ledelse og administration. I praksis fungerer vi som vores medlemmers højre hånd. Vi forhandler, vi rådgiver og leverer det juridiske bagland i alle de forhold, der er relevante for en medievirksomhed og dens kommercielle ytringsfrihed. 

Som medlem af Danske Medier Arbejdsgiver har du adgang til advokater og jurister, der giver professionel juridisk rådgivning om alle forhold i relation til virksomhedens medarbejdere. Derudover giver vores tilknytning til Dansk Arbejdsgiverforening adgang til services på overenskomstområdet, advokatbistand i det arbejdsretlige system, gratis adgang til detaljeret løn-og sygefraværsstatistik, adgang til feriekortordningen samt mulighed for konfliktunderstøttelse.

Medlemsfordele
Som medlem Danske Medier Arbejdsgiver får din virksomhed en kompetent og engageret sparringspartner, når det gælder personale- og erhvervsjura, overenskomster, arbejdsmiljø, uddannelse og HR. Du får rådgivning inden for alle overenskomstområder, hjælp til forhandling af lokale aftaler og indgåelse af overenskomster. Vores advokater sikrer dig kompetent retshjælp i sager på ansættelses- og overenskomstområdet ved de civile domstole og i det fagretlige system.

Danske Medier Arbejdsgiver er jeres sparringspartner med fokus på det ansættelsesretlige område og varetagelse af de daglige udfordringer i forretningen.

Som medlem i Danske Medier Arbejdsgiver får du blandt andet: 

  • Specialiseret juridisk rådgivning
  • Dækning af DA
  • Adgang til administrative services
  • Advokatbistand i det arbejdsretlige system
  • Medlemsorienteringer
  • Løn-og sygefraværsstatistik
  • Adgang til feriekortordningen
  • Mulighed for konfliktunderstøttelse
  • Stærke netværk